Analiza epiki, interpretacja epiki

Narracja - jak opisać?

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Narracja. Jak opisać narrację?

Ponieważ niemożliwe jest całkowite oddzielenie narracji od narratora. Artykuł ten wraz z tekstem: {ln: Narrator - jak opisać? ' Jak opisać narratora?} stanowi całość i podejmując się analizy narratora, bądź narracji dobrze jest znać oba teksty.

Narracja, czyli opowieść, którą snuje narrator.

formy narracji

Opisz formy, które przybiera narracja; określ proporcje pomiędzy nimi:

 • opowiadanie
 • opis

język

 • język narracji
 • środki stylistyczne (jeśli dużo - poetyckość)
 • obecność stylizacji
 • emocjonalność
 • język bohaterów stanowi wtórną płaszczyznę językową narracji
 • indywidualizacja językowa lub jej brak
 • stylizacja

styl narracji

 • styl przezroczysty - narrator jest niewidoczny
 • styl nieprzezroczysty (narzucona interpretacja świata, subiektywizm poprzez np. środki stylistyczne)

typy narracji ze względu na sposób ujawniania się narratora:

 • narracja autorska (trzecioosobowa) – narrator znajduje się na zewnątrz świata przedstawionego, różny jest tu stopień obiektywizmu. Jej formy:
 • narracja auktorialna – przezroczysta, narrator pozostaje w ukryciu i zachowuje obiektywny dystans wobec opisywanych wydarzeń i świata, dając tym samym czytelnikowi możliwość własnej interpretacji.
 • narracja personalna – pokazanie świata z perspektywy bohatera, bohaterów (tak jak oni go widzą)
 • narracja pamiętnikarska (pierwszoosobowa) narrator, opowiadając o zdarzeniach, w których uczestniczył lub których był świadkiem, wypowiada się w 1 os. lp. (może też czasem przyjmować formę 1 os. lm.) - jest więc jednocześnie i narratorem, i bohaterem powieści. Mogą w tym typie narracji występować elementy narracji zarówno auktorialnej, jak i personalnej

Analiza i interpretacja - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.