Środek stylistyczny (poetycki), trop a figura retoryczna

Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Środek stylistyczny (poetycki), trop a figura retoryczna

3.1666666666667 1 1 1 1 1 Rating 63%

Trop, środek poetycki (stylistyczny) a figura retoryczna

Chcesz poznać różnicę pomiędzy terminami: trop, figura retoryczna, środek poetycki, środek stylistyczny, figura myśli, figura słów? Ten artykuł da ci na to pytanie odpowiedź. Znajdziesz tu zestawienie trzech pojęć: środek stylistyczny (środek poetycki), trop oraz figura retoryczna. Dzięki temu możesz wreszcie ogarnąć je i zobaczyć różnice, co mam nadzieję, pomoże Ci w nauce retoryki i poetyki i pomyślnym zdaniu sprawdzianu, egzaminu lub matury.

figura retoryczna

Za Słownikiem terminów literackich trzeba powtórzyć, że figura retoryczna stanowi pojęcie ogólniejsze niż trop. Słowem każdy trop jest jednocześnie figurą retoryczną, ale istnieją figury retoryczne, które tropami nie są. Rzymianie wyróżnili dwa typy figur retorycznych:

  • figury słów (mowy)

Z tego wynika, że: figura słów (mowy) = środek poetycki (stylistyczny, artystyczny) = trop (przy czym trop to pojęcie węższe niż figura słów)

środek poetycki, figura słów - definicja  

to ustalone sposoby łączenia wyrazów, sposób zastępowania jednego wyrażenia innym w celu bardziej wyrazistego i skutecznego formułowania myśli;

jeśli zmienimy wyraz w tropie stylistycznym przestanie nim on być tym samym tropem stylistycznym, stanie się innym

trop - definicja

niezwykłe użycie wyrazu/zwrotu w miejscu, w którym normalnie stosowano inny wyraz/zwrot. Użycie to powoduje zmianę znaczenia wyrazu/zwrotu, który pojawia się w nowym kontekście znaczeniowym. Tropami nazwiemy zatem niektóre figury słów, czyli środki stylistyczne, środki poetyckie.

  • figury myśli.

figura myślidefinicja  

to taki sposób świadomego, celowego budowania wypowiedzi, który stanowi odstępstwo od najbardziej zwyczajnego, codziennego sposobu mówienia – w celu uwydatnienia pewnych treści;

jeśli w figurze myśli zamienimy słowa niczego to nie zmieni w jej wymowie.

 

Bibliografia 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.