Asertywność. Kurs asertywności

Zachowania nieasertywne

4.375 1 1 1 1 1 Rating 88%

Spis treści


Zachowania nieasertywne

 

Zachowania nieasertywne można podzielić na trzy typy strategii. Pierwszą z nich będzie stanowiło unikanie. Objawia sie ono najczęściej w zgadzaniu się we wszystkim ze wszystkimi (często wbrew własnemu interesowi czy logice), unikaniu wygłaszania własnych sądów i opinii. W ramach tej strategii mieści sie również automatyczne przepraszanie, gdy zostanie się zaatakowanym, unikanie konfliktów za wszelką cenę oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z silniejszymi. Takie zachowanie należy uznać za typowe dla osób uległych, niezdecydowanych, słabych. U przyczyn takich reakcji leży głęboki, najczęściej nieuświadomiony lęk przed reakcją innych.

Drugą stanowi akomodacja. Stosują ją najczęściej ludzie unikający konfliktu. Wykorzystują ją ludzie usłużni, często zgadzający się na udzielanie pomocy bez uwzględnienia swojego interesu. U zajmujących stanowiska kierownicze często objawia się w brak stanowczości i braku konsekwencji wobec podwładnych. Nie jest to strategia korzystna dla osoby ją stosującej. Świadczą o tym jej efekty: ilość zadań przekracza możliwości takiej osoby, wykonywanie zadań, których nie lubi, lub nie chce realizować, bywa często ignorowana.

Za trzecią można uznać agresję. U przyczyn zachowań agresywnych upatruje się poczucie krzywdy, będące efektem bycia oszukiwanym, ignorowanym, wykorzystywanym oraz nagromadzenie gniewu. Działania o tekim charakterze polegają najczęściej na pojawieniu się reakcji niewspółmiernie silnej do problemu, działaniem pod wpływem silnego gniewu, agresywnym i głośnym zachowaniem względem zachowania. Bardzo często agresja wyładowywana jest na kimś nie związanym z jej źródłem. Ofiarami stają się ewidentnie słabsi od agresora oraz jego rodzina. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że i ta strategia nie przynosi korzyści, a jedynie koszty. Stosujący taką strategię najczęściej spotykają się z różnymi formami ostracyzmu społecznego np. milczenie otoczenia czy unikanie agresywnej osoby. Ważne jest również mylne przekonanie u agresorów, że kontrolują sytuację. Paradoksalnie agresję stosują ludzie słabi oraz ci, którzy nie chcą z różnych względów okazywać swoich uczuć.

 


Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.