Asertywność. Kurs asertywności

Być asertywnym

4.75 1 1 1 1 1 Rating 95%
Należy sobie zadać pytanie: co tak naprawdę znaczą słowa: być asertywnym. Tak jak w przypadku definiowania terminu asertywność tak i w tym przypadku trudno o jedną odpowiedź. Dla jednych jest to kształtowanie równości w relacjach międzyludzkich, umożliwiające nam działanie w naszym najlepszym interesie, obronę własnego stanowiska bez nadmiernego lęku, swobodne i szczere wyrażanie uczuć i korzystanie z własnych praw bez naruszania praw innych ludzi. Dla innych być asertywnym to znaczy zachowywać się w sposób, który pozwala działać we własnym najlepiej pojętym interesie, pozwala bronić swoich opinii bez przesadnej nerwowości, akceptować własne uczucia uczciwie i bez skrępowania, nawet jeśli różnią się one od uczuć i sądów innych ludzi1. Chciałbym powołać sie w tym miejscu na jeszcze jedno stanowisko, które w asertywnym zachowaniu dostrzega pozytywną afirmację samego siebie, która także dowartościowuje innych ludzi2. Jedna z najprostszych prob odpowiedzi na pytanie o ten właśnie przedmiot wskazuje, że być asertywnym to być uczciwym wobec siebie i wobec innych.


Bibliografia:

Alberti R., Emmons M.: Asertywność, Gdańsk 2003

Mansfield P.: Jak być asertywnym, Poznań 1995


1Patricia Mansfield: Jak być asertywnym, Poznań 1995, s. 13

2Alberti R., Emmons M.: Asertywność, Gdańsk 2003, s. 55

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.