Antyk - opracowanie epoki literackiej

Filozofia antyku

4.2820512820513 1 1 1 1 1 Rating 86%

Antyk. Filozofia antyku

Artykuł przybliża najważniejsze antyczne filozofie.

 

Demokryt z Abdery - filozofia

-system filozofii materialistycznej (jedyny byt, który istnieje to ten, który jest realny, a reszta jest wytworem psychiki człowieka)

Założenia filozoficzne Demokryta z Abdery:
 • świat składa się z atomów
 • tworzenie to łączenie atomów
 • niszczenie to rozpad atomów
 • deterministyczny charakter tej filozofii polega na tym, że wszystko ma swoją przyczynę i nic nie dzieje się z przypadku
 • mechanistyczny charakter tej filozofii objawia się w tym, że atomy nie ulegają żadnym transformacjom, mogą tylko zmieniać swoje położenie

Sokrates - filozofia

 • uważany za ideał filozofa, poglądy które głosił okazały się zgodne z jego życiem
 • nie angażował się w politykę, poświecił się nauczaniu, za naukę nie brał pieniędzy dlatego żył w niedostatku
 • wygłaszał swoje mowy na placach i tak pozyskał swoich uczniów (Platon, Ksenofot, Alcybiades)
 • demaskował w swoich mowach fałszywe autorytety przez to został skazany na śmierć
Założenia filozoficzne Sokratesa:
 • należy poszukiwać dobro odpowiednie dla ludzi
 • najwyższą wartością do której człowiek powinien dążyć to cnota( cnota= warunek szczęścia)

 • dobre jest to co jest pożyteczne

 • cnota jest nabyta a nie wrodzona

 • wiedze należy pozyskiwać na drodze rozumowania

 • dialog prowadzi do poznania prawdy

 • dusza jest naszym wewnętrznym głosem

Platon - filozofia

poznał Sokratesa w wieku 18lat i od tej pory towarzyszył mu aż do jego śmierci

powołał pierwszą filozoficzną szkołę tzn. Akademię

Założenia filozoficzne Platona:
 • uważał że świat jest podzielony, rozdarty= dualistyczny pomiędzy nasz świat a świat idei -twierdził ze należy poznawać prawdy idealne
 • stworzył teorię idealnego państwa- zawarł swoje myśli na ten temat w 10 księgach pt. „Państwo” -aby państwo było silne uważał ze powinno mieć silną władze
 • mówił ze należy racjonalistycznie poznawać
 • oddzielił dusze od ciała, dusza= wieczność , (do poglądu dualizmu nawiązywał w średniowieczu św. Augustyn)
 • zmuszał czytelników do myślenia

Arystoteles - filozofia

prowadził w Atenach własną szkołę –Likejon

-był nauczycielem Aleksandra III Wielkiego

Założenia filozoficzne Arystotelesa:
 • w dziedzinie etyki wprowadził pojęcie ideału- do którego człowiek powinien dążyć

 • za szczęście uważał czynienie dobra i życie w cnocie

 • są opozycyjne do filozofii platońskiej

 • uważał ze należy poznawać świat za pomocą doświadczeń (empiryzm)

 • szukał prawd w materiale doświadczalny, w świecie ludzkich zmysłów

 • centrum nauki filozofii stanowiła metafizyka czyli teoria poznania

 • politykę ściśle wiązał z zagadnieniami moralnymi i obowiązkami jednostki wobec społeczeństwa

 • stworzył 1-wszy teoretyczny system nauki o państwie

 • podstawą jego etyki była zasada umiaru

 • wbrew temu co twierdził Platon uważał, że ludzie nie pamiętają ukrytej pamięci idealnego świata lecz cała ich wiedza pochodzi z doświadczenia

 • ludzie rodzą się z nie zapisanym umysłem, który zapełnia się myślami na skutek codziennych doświadczeń życiowych ( w pózniej jako tabula rasa- czyli czysta kartka, tablica myśl tę rozwinął oświeceniowy filozof Locke)

Stoicyzm - filozofia

-założyciel : Zenon z Kition

-inni: Seneka, Epiktet, Marek Aureliusz

Założenia filozoficzne stoicyzmu:
 • cnota jako najwyższa wartość= warunek szczęścia i dobro człowieka
 • zalecenie nie uzależniania się od wszystkich zewnętrznych okoliczności oraz życia zgodnego z natura
 • postulat wyzbywania się negatywnych uczuć
 • połączenie sensualizmu i racjonalizmu ( poznawanie świata za pomocą zmysłów i rozumu)
 • należy do życia podchodzić z dystansem bez emocji
 • jeśli ma się emocje należy je tłumić w sobie, nie ujawniać się z nimi
 • krytykuje nadmierną przyjemność, smutek, żądze, strach

Cynizm - filozofia

-nurt wywodzący się z tradycji sokratejskiej

-założyciel : Arystoteles z Aten

Założenia filozoficzne cynizmu:
 • skupienie na etyce
 • gwarancją szczęścia jest cnota
 • panowanie nad sobą, wyrzeczenia i odpowiednia praca nad sobą pozwalają nad stanie się mędrcami
 • pogarda instytucjami społecznymi i państwowymi
 • opowiadanie ze równouprawnieniem kobiet i mężczyzn
 • twierdzili ze życie nie ma większego sensu, życie jest cierpieniem, prowadzi do śmierci

Epikureizm - filozofia

-założyciel Epikur

-inni: Horacy, Lukrecjusz

Założenia filozoficzne epikureizmu:
 • wszelkie poznawanie powinno być za pomocą zmysłów i doświadczeń
 • szczęście utożsamianie z przyjemnością rozumianą jako brak cierpień i zmartwień
 • żródłem nieszczęścia lęk przed poczuciem niespełnienia, cierpieniem, śmiercią
 • cel dążenie do przyjemności, ale wszystko ma mieć swoje granice (przyjemności związane z bólem lub skrajne są zakazane)
 • Carpe Diem - chwytaj dzień, chwilę
 • "Kiedy jesteśmy my nie ma śmierci. Kiedy śmierć jest nie ma nas."

Sceptycyzm - filozofia

- założyciel Pyrron z Elidy

-inni: Sekstus, Arkesilaos

Założenia filozoficzne sceptycyzmu:
 • negowanie wiedzy w 100% pewnej
 • krytyczne stanowiska wobec twierdzeń naukowych
 • twierdzili ze należy powstrzymywać się od sądów, aby w ten sposób osiągnąć wewnętrzny spokój i szczęście
 • od stoików sceptycy różnili się tym ze odrzucali sądy kataleptyczne( sądy niezachwiane, nie budzące wątpliwości)

Eklektyzm - filozofia

założyciel Marcus Tullius Cicero = Cyceron

 • zapożyczenie zasad z kilku doktryn filozoficznych (platonizm, arystotelizm, stoicyzm) – próba stworzenia z nich jednego nie sprzecznego systemu

 • najważniejsza wartość cnota

 • cel filozofii- wskazywanie człowiekowi drogi do szczęścia

Hedonizm  - filozofia

(gr. hedone- przyjemność)

założyciel- Arystyp z Cyreny

 • przyjemność jest najwyższym dobrem, należy do przyjemności dążyć
 • należy unikać bólu i cierpienia wtedy osiągnie się szczęście
 • nie należy się przejmować negatywnymi skutkami dążenia doszczęścia

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.