Charakterystyka bohaterów Innego świata

Michaił Stiepanowicz W. - aktor

4.25 1 1 1 1 1 Rating 85%

Inny świat. Michaił Stiepanowicz W. - aktor

Artykuł zawiera nie tylko charakterystykę Michaiła Stiepanowicza W., ale także biografię Michaiła Stiepanowicza W. - postaci z powieści Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny świat. Michaił Stiepanowicz W. przedstawiony został przez autora w trakcie pobytu w Jercewie (patrz: Grudziński - biografia w punktach).

Inny świat. Michaił Stiepanowicz - charakterystyka

Michaił Stiepanowicz W. to aktor
„grywał role bojarów carskich w sowieckich filmach historycznych".

Michaił Stiepanowicz W. - wygląd:

„piękny starzec o siwej, w klin przystrzyżonej brodzie i ogolonej głowie".

Pogodzony ze swoim losem:

„uważał wszystko, co się z nim stało od chwili aresztowania za rzecz najbardziej naturalną."

Wzorowy homo sovieticus:

„Była w nim pokora człowieka wychowanego w posłuchu i szacunku dla każdej władzy, dyscyplina wzorowego obywatela".

Rozdarty wewnętrznie:

„tkwiły w nim obok siebie dwa uczucia: głęboko ukryty bunt przeciwko niesprawiedliwości i instynktowna wiara, że określenie norm sprawiedliwości i prawa należy zawsze do tych, którzy rządzą".

Uwierzył w swoją winę:

„uwierzył w swoją winę, a przynajmniej udawał, że w nią wierzy".

DObrze się ustawił w łagrze:

„Wiodło mu się nie najgorzej – wolni urzędnicy na bazie wciskali mu czasem do ręki kawałek chleba lub papierosa – zdawał się więc najzupełniej zadowolony ze swego losu".

Inny świat. Michaił Stiepanowicz - biografia bohatera

Życie przed aresztowaniem:

„przed aresztowaniem grywał role bojarów carskich w sowieckich filmach historycznych".

Aresztowanie Michaiła Stiepanowicza:

„został w roku 1937 aresztowany za przesadne zaakcentowanie w jakimś filmie szlachetności jednego z bojarów iwana Groźnego".

Rok w brygadzie leśnej

„po roku pracy w lesie Michaił Stiepanowicz został »rozkonwojowany«".

Praca na bazie żywnościowej:

„pełnił służbę stróża nocnego przy jednym z magazynów na bazie".

Pobyt w szpitalu:

„siostra wskazała mi miejsce między Niemcem S. a rosyjskim aktorem filmowym Michaiłem Stiepanowiczem W.". Grudziński poznaje go w trakcie swojego pobytu szpitalu.

Czego uczy jego biografia Michaiła Stiepanowicza W.?

W państwie totalitarnym można trafić do więzienia pod byle pretekstem.

Więźniowie łagrów wierzyli w swoją winę.

Niektórzy więźniowie w łagrze byli uprzywilejowani.

System totalitarny stworzył model człowieka całkowicie podporządkowanego.

Im bardziej więzień pogodził się ze swoim losem, tym większe miał szanse na lepszy los.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.