Charakterystyka bohaterów Innego świata

Rusto Karinen

4.4444444444444 1 1 1 1 1 Rating 89%

Inny świat. Rusto Karinen - Fin

Artykuł zawiera nie tylko charakterystykę Rusto Karinen, ale także biografię Rusto Karinena - postaci z powieści Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny świat. Rusto Karinen przedstawiony został przez autora w trakcie pobytu w Jercewie (patrz: Grudziński - biografia w punktach).

Inny świat. Rusto Karinen - charakterystyka

Rusto Piotrowicz

Fin z 42. brygady

„komunista fiński"

Wygląd:

„Jego małe zapuchnięte oczy"

Urodzony gawędziarz:

„Karinen mówił wolno (...) gestykulując żywo i przerywając co parę minut dla połknięcia chwoi"

Zwątpił w możliwość ucieczki z łagru:

„Od obozu nie można uciec, przyjaciele"

„uciec nie można"

Inny świat. Rusto Karinen - biografia bohatera

Imigracja Karinena do Rosji:

„Karinen przyjechał nielegalnie do Rosji w roku 1933"

Praca w Leningradzie:

„Jak wykwalifikowany majster metalowiec dostał natychmiast dobrze płatną prace w Leningradzie, gdzie przebywał na wolności (...) do czystki po zabójstwie Kirowa"

Aresztowanie Karinena:

„Oskarżono go go o to, że przywiózł z Finlandii tajne instrukcje dla zamachowców"

Ciężkie śledztwo:

„Karinen jednak, inteligentny robotnik o sporym oczytaniu i wielkim doświadczeniu życiowym, zorientował się po pierwszych paru miesiącach nieprzerwanych badań nocnych, że technika śledztwa sowieckiego polega nie tyle na ustaleniu prawdy, ile na kompromisowej ugodzie w wyborze możliwie dogodnego dla oskarżonego kłamstwa. Zgodził się więc występować jako wysłannik organizacji terrorystycznej pod warunkiem, że nie zażądają od niego dokładnych danych na temat mocodawców w Helsinkach i kontaktów w Leningradzie."

Wyrok 10 lat łagru i etap do Jercewa:

„W styczniu 1936 spędził trzy tygodnie w celi śmierci, a w lutym zupełnie nieoczekiwanie odczytano mu zaoczny wyrok skazujący na dziesięć lat. Z obozów w Kotłasie Karinen przyszedł etapem do Jercewa w połowie roku 1939".

„W brygadzie leśnej, w której wówczas pracował"

Próba ucieczki z Jercewa:

„O jego próbie ucieczki z obozu w czasie wojny rosyjsko-fińskiej mówiło się wśród więźniów jak o czymś legendarnym"

„Nie umiał dokładnie powiedzieć, co nim powodowało"

„o jego zamiarze wiedziało jedynie czterech więźniów"

„Ruszył w drogę w czasie przerwy obiadowej"

„miał kilkadziesiąt sucharów czarnego chleba, kawał słoniny (...), butelkę tłuszczu roślinnego (...) I kilka cebul; w kieszeni około dwustu rubli"

„poczuł się przeraźliwie samotny i przez chwilę pomyślał o powrocie"

„Wieś, do której po siedmiodniowym błądzeniu doszedł Karinen, leżała w odległości około piętnastu kilometrów od obozu jercewskiego. Chłopi odwieźli go do Jercewa".

„Mówiono, że Samsonow nie wysłał w ogóle pościgu, wiedząc, że Karinen albo padnie w lesie, albo przyjdzie z powrotem do obozu".

Pobyt w izolatorze;

„strażnicy zabrali go do izolatora, gdzie nieprzytomnego skatowano".

Pięciomiesięczny pobyt w szpitalu:

„przez trzy miesiące walczył ze śmiercią, potem jeszcze przez dwa miesiące leżał w szpitalu".

Praca w brygadzie na bazie żywnościowej:

„W naszym zespole był na szczęście tylko jeden "urka", reszta politycznych udawała zupełną obojętność. - Starik - powiedział mi nawet na ucho ze śmiesznym akcentem rosyjskim Fin Rusto Karinen - nie może nadążyć" - o Zabójcy Stalina, gdy zapadł zmrok.

Czego uczy jego biografia Rusto Karinena?

Z łagru nie ma ucieczki.

W radzieckim systemie sprawiedliwości nigdy nie chodziło o sprawiedliwość.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.