A. Mickiewicz: Pan Tadeusz - opracowanie lektury

Pan Tadeusz - pytania do lektury - Księga XI Rok 1812

3.6206896551724 1 1 1 1 1 Rating 72%

Spis treści

Księga XI Rok 1812. Pan Tadeusz - pytania do lektury

 1. Jakim środkiem stylistycznym rozpoczyna się Księga XI?
 2. Jakie znaki poprzedzają nadejście wojny?
 3. Jak wyglądają przygotowania do uczty?
 4. W jaki sposób następuje rehabilitacja Jacka Soplicy?
 5. Podaj synonim do słowa kmieć.
 6. Jaki pośmiertny obraz Jacka Soplicy rysuje narrator w wersetach 290-293?
 7. O czym rozmawiają Gerwazy i Protazy?
 8. Jaką perspektywę czasową wykorzystuje Mickiewicz w kreacji Gerwazego i Protazego?
 9. Wskaż formant słowotwórczy wykorzystany do utworzenia zdrobnienia w imionach: Gerwazeńku, Protazeńku.
 10. Jaką funkcję pełnią zdrobnienia imienia rozmówcy użyte przez Gerwazego i Protazego?
 11. Wskaż środki stylistyczne, które odnajdujesz w wersach 308-309.
 12. Jaki jest najlepszy sposób kończenia sporów między rodami?
 13. Jakie zmiany zaszły w Zosi?
 14. W jaki sposób Mickiewicz pokazuje zmiany zachodzące na Litwie?
 15. Jaką funkcję pełnią powtórzenia rzeczowników starcy, młodzi w KsiędzeXI?
 16. O czym rozmawiają Tadeusz i Zosia?
 17. Przedstaw obraz Tadeusza na podstawie jego słów.
 18. Jaki obraz Zosi wyłania się z jej słów?
 19. W jaki sposób następuje zakończenie sporu Rejenta z Asesorem?
 20. Podaj synonim do słowa "kot" użytego przez narratora we fragmencie od 487.
 21. Kogo obdarował Rejent?
 22. Opisz opis uczty.
 23. Kto wita gości na uczcie?
 24. Scharakteryzuj Zosię.
 25. Scharakteryzuj Hrabiego.
 26. Opisz 3 pary narzeczeńskie.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.