Adam Mickiewicz: Konrad Wallenrod - opracowanie lektury

Przedmowy do Konrada Wallenroda a cenzura

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Adam Mickiewicz: Konrad Wallenrod. Przedmowy do Konrada Wallenroda a cenzura rosyjska

Cenzura rosyjska nie dopuszczała patriotycznych treści do obiegu. Adam Mickiewicz we wstępie do pierwszego wydania Konrada Wallenroda podstępnie dowodzi, że: wydarzenia są częścią zamierzchłej historii Litwy i nie dotyczą Polski i ówczesnych czasów.

Raport Nikołaja Nowosilcowa Konradzie Wallenrodzie

 1. Adresatem raportu jest car
 2. Nowosilcow podważa wstęp Mickiewicza i historyczności powieści, wskazuje, że:

  1. Niemcy nigdy na Litwie nie panowali,
  2. za Wallenroda Litwa była bardzo silna,
  3. motto zaczerpnięte z Machiavellego przeczy wstępowi.
 3. Według niego powieść ma inny cel:

  1. dąży do rozpalenia patriotyzmu w Polakach,
  2. wzywa do konspiracji, zdrady,
  3. wzbudza nienawiść wobec zaborców.
 4. Należy zakazać publikacji Konrada Wallenroda

Przedmowy do Konrada Wallenroda A. Mickiewicza

 1. Porównanie dwóch przedmów do Konrada Wallenroda

  1. 1828 r. A. Mickiewicz dowodzi pond wszelką wątpliwość, że opisywana historia wydarzyła się naprawdę. Twierdzi również, że to było dawno temu i nie opisane wydarzenia nie mają nic wspólnego z czasami autora "Konrada Wallenroda" (nic z tego nie było oczywiście prawdą - to był fortel, który pomógł Mickiewiczowi opublikować swoją powieść poetycką
  2. 1829 r. - pochwała cara, jako króla, ojca troskliwie dbającego o potrzeby poddanych i dedykowanie książki właśnie jemu (kolejny podstęp, który umożliwił druk)
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.