Nie-Boska komedia - opracowanie lektury

Konflikt wartości: Pankracy vs Henryk

4.2727272727273 1 1 1 1 1 Rating 85%

Konflikt wartości: Pankracy vs Henryk

Zestawienie poszczególnych wartości i cechy wraz z cytatami w formie dowodu. Imię w nawiasie informuje, kto wypowiada słowa. Np. "(Hrabia)" informuje nas, że cytat to słowa Hrabii skierowane do Pankracego.

Arystokracja (Hrabia Henryk)

PLUSY (wg ich samych)

MINUSY (wg rewolucjonistów)

wierność Bogu

"Ja położyłem siłę moją w Bogu"

"Wiara w Chrystusa i Kościół Jego (...) niechaj zstąpi na mnie" (Hrabia)

przeszłość nie zasługuje na szacunek

"Przechodząc próg ten, rzucam nań przeklęstwo nalezne starości."

"O tych nędzarzach [arystokracji] nie myśl już więcej" (Pankracy)

szacunek dla przeszłości

"Spojrzyj na te postacie - myśl ojczyzny, domu rodziny (...) a co w nich było i przeszło, we mnie żyje"

"Ojcowie moi, natchnijcie mnie tym, co was panami świata uczyniło" (Hrabia)

wąskie horyzonty myślowe starych

"Sługo jednej myśli i kształtów jej (...) poeto, hańba tobie!" (Pankracy)

 

słabość, bierność i pustość arystokracji

"Otóż mi stara szlachta (...) bez grosza, bez oręża, bez żołnierzy." "Głupstwo i niedola kraju całego - oto rozum i moc wasza"

"Ów, starosta, baby strzelał po drzewach i Żydów piekł żywcem" (Pankracy)

 

słabość, bierność i pustość arystokracji

"Otóż mi stara szlachta (...) bez grosza, bez oręża, bez żołnierzy." "Głupstwo i niedola kraju całego - oto rozum i moc wasza"

"Ów, starosta, baby strzelał po drzewach i Żydów piekł żywcem" (Pankracy)

 

wymieranie starej kultury

"Jeśli się nie mylę, te godła czerwone i błękitne zowią się herbem w języku umarłych"

"Zgrzybiali, robaczywi (...) ustąpcie młodym" (Pankracy)

Rewolucjoniści (Pankracy)

PLUSY (wg ich samych)

MINUSY (wg arystokracji)

potęga myśli i czynu

"Ja mam wiarę silniejszą, ogromniejszą od twojej" "A Bóg mój (...) to myśl moja" (Pankracy)

ateizm

"Ateizm to stara forumuła - a spodziewałem się czegoś nowego po tobie" (Hrabia)

"A Bóg mój (...) to myśl moja" (Pankracy)

obietnica lepszych czasów, szczęścia

"to potęga moja - która chleb i cześć (...) rozda na wieki"

"Ziemia (...) Ona cała jednym miastem kwitnącym, jedynm domem szczęśliwym, jednym warsztatem bogactw i przemysłu" (Pankracy)

obietnice na wiatr, kłamstwa

"Słowa twoje kłamią - ale twarz twoja niewzruszona" "Znam świat twój i ciebie (...) nie raczyłeś zstąpić pomiędzy dzieci twoje - bo w głębi ducha pogardzasz nimi" (Hrabia)

młodzi górą

"Zgrzybiali, robaczywi, pełni napoju i jadla, ustąpcie młodym, zgłodniałym i silnym" (Pankracy)

nowy porzadek = stare problemy

"Widziałem wszystkie stare zbrodnie świata ubrane w szaty świeże, nowym kołujące tańcem - ale ich koniec ten sam" (Hrabia)

 

pogarda wobec religii

"Bóg twój - mara" "zbawieniem - nędzą dwóch tysięcy lat, upływających od Jego śmierci na krzyżu" (Pankracy)

 

porywczość, lekkomyślność

"Niewolniku pierwszej lepszej kuli, pierwszego lepszego cięcia?" (Hrabia)

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.