Język polski - matura ustna

Wzór planu prezentacji maturalnej

Wzór planu prezentacji maturalnej - 3.1 out of 5 based on 98 votes
( Oceń ) 

Od 2010 r. w planie prezentacji maturalnej z języka polskiego zmienia się kilka elementów. Najważniejsza zmiana polega na tym, że nie może on przekraczać 1 strony A4, ale nie musi już zawierać bibliografii, którą dostarczyłeś wcześniej. Nie zawiera również informacji o materiałach pomocniczych, bo została ona przekazana w bibliografii. Kolejnym faktem jest to, iż od 2010 r. plan prazentacji stał się dobrowolny (w przeciwieństwie do bibliografii). Od 2011 roku nie musisz składać wcześniej ramowego planu prezentacji. Po prostu przynosisz go na egzamin i okazujesz komisji egzaminacyjnej, jeśli go zaakceptuje i jeśli w materiałach pomocniczych w bibliografii zaznaczyłeś, że chcesz z niego korzystać, to będziesz go mógł mieć w trakcie prezentacji maturalnej.

 

Imię Nazwisko

 

Temat: "temat prezentacji maturalnej z języka polskiego"

 

Ramowy plan prezentacji

1. Wstępne informacje o

2. Argument I

3. Argument II

4. Wniosek pierwszy

5. Wniosek drugi

 

 

własnoręczny podpis imieniem i nazwiskiem

 

 


A tak było na maturze ustnej z języka polskiego do 2010 r. (patrz poniżej):

Imię Nazwisko

 

Temat: temat prezentacji maturalnej z języka polskiego

 

I Literatura podmiotu:

 1. jakaś tam książka
 2. jakaś tam książka

II Literatura przedmiotu:

 1. jakieś tam książki o podmiocie
 2. jakaś tam książka poświęcona epoce
 3. jakaś tam książka poświęcona autorowi
 4. jakaś tam książka poświęcona twórczości autora

III Ramowy plan prezentacji

 1. Wstępne informacje o

 2. Punkt drugi

 3. Punkt trzeci

 4. Wniosek pierwszy

 5. Wniosek drugi

IV Materiały pomocnicze

brak

lub: 1 karta z cytatami, 4 reprodukcje obrazów, prezentacja multimedialna w Flash

 

 

własnoręczny podpis imieniem i nazwiskiem

Złożono dn. XX. XX. XXXX

(nie później niż na tydzień przed twoim egzaminem ustnym)


Taki wzór znajduje sie w Informatorze maturalnym z języka polskiego.

Imię Nazwisko

 

Temat: temat prezentacji maturalnej z języka polskiego

 

I Literatura podmiotu:

 1. jakaś tam książka
 2. jakaś tam książka

II Literatura przedmiotu:

 1. jakieś tam książki o podmiocie
 2. jakaś tam książka poświęcona epoce
 3. jakaś tam książka poświęcona autorowi
 4. jakaś tam książka poświęcona twórczości autora

III Ramowy plan prezentacji

 1. Wstępne informacje o

 2. Punkt drugi

 3. Punkt trzeci

 4. Wniosek pierwszy

 5. Wniosek drugi

IV Materiały pomocnicze

brak

lub: 1 karta z cytatami, 4 reprodukcje obrazów, prezentacja multimedialna w Flash

 

 

własnoręczny podpis imieniem i nazwiskiem

Złożono dn. XX. XX. XXXX

(nie później niż na tydzień przed twoim egzaminem ustnym)Artykuł chroniony prawami autorskimi. Bez zgody redakcji serwisu zabrania się rozpowszechniania i publikowania fragmentów lub całości artykułów w internecie i w druku.