Zadanie maturalne z języka polskiego

Potop. Jaki obraz Polaków? - Klucz odpowiedzi

4.0434782608696 1 1 1 1 1 Rating 81%

Spis treści

Klucz odpowiedzi do zadania maturalnegoJaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.

Klucz odpowiedzi

ROZWINIĘCIE TEMATU wypracowania maturalnego

(można przyznać maksymalnie 25 punktów)

1. Umiejscowienie fragmentów "Potopu" w całości powieści: 0-2

np.:

a. rozmowa podsłuchana przez Kmicica w drodze do Częstochowy (dopuszczalne: jest

to scena sprzed oblężenia Jasnej Góry),

b. słowa królowej podczas narady u Jana Kazimierza po przybyciu Kmicica z Częstochowy (dopuszczalne: jest to scena po oblężeniu Jasnej Góry),

c. kompozycyjne znaczenie obu scen w powieści,

d. funkcja kontrastu obu wypowiedzi (np. podkreśla różnorodność ocen).

2. Obraz Polaków w I fragmencie "Potopu" 0-5

np.:

a. negatywny obraz Polaków,

b. lekceważenie i łamanie prawa,

c. anarchia (brak dyscypliny, zrywanie sejmów, uniemożliwienie funkcjonowania państwa, słabość władzy królewskiej),

d. prywata prowadząca do zdrady (brak patriotyzmu),

e. brak stałości i stateczności (brak rozumu, skłonność do pijaństwa i swawoli),

f. przypisanie im przyrodzonej skłonności do zła,

g. jedyna zaleta: dobra jazda (dobre rzemiosło żołnierskie, cnoty żołnierskie),

h. naród skazany/zasługujący na zgubę,

i. ocena postaci Wrzeszczowicza (w komentarzu narratora: niewdzięcznik, cudzoziemiec pełen nienawiści do Polaków),

j. poczucie winy Kmicica, uznanie racji Wrzeszczowicza.

3. Obraz Polaków w II fragmencie "Potopu"  0-5

np.:

a. pozytywny obraz Polaków,

b. lekkomyślność, a nie skłonność do zła jako źródło win,

c. brak wielkich zbrodni (np. królobójstwa),

d. uznanie win i gotowość do poprawy,

e. gotowość do poświęceń dla króla i ojczyzny,

f. wiara (najważniejsza cnota),

g. szansa na wydobycie się z klęsk i przyszłe triumfy,

h. ocena postaci królowej (w komentarzu narratora):„bohaterska pani", mówi z zapałem.

4. Wnioski z analizy fragmentów 0-3

np.:

a. obie opinie są bardzo emocjonalne (subiektywne),

b. hiperboliczne (przesadne, wyolbrzymione) - nie ma drugiego tak podłego lub tak cnotliwego narodu,

c. obie opinie są ukazane jako uzasadnione, ale sympatia narratora (autora) jest po stronie królowej,

d. są to prezentacje Polaków z dwóch różnych punktów widzenia: zdrajcy i matki narodu (królowej).

5. Przykłady potwierdzające opinię Wrzeszczowicza: 0-3

np.:

a. lekceważenie i łamanie prawa (np. zachowanie Kmicica w Upicie, spalenie Wołmontowicz, porwanie Oleńki),

b. anarchia, brak dyscypliny (np. pospolite ruszenie pod Ujściem, tumult wywołany przez Zagłobę w Warszawie),

c. prywata prowadząca do zdrady (np. Radziejowski, Janusz i Bogusław Radziwiłłowie),

d. brak stałości i stateczności, skłonność do hulanek, pijaństwo, (np. uczty Kmicicowej kompanii w Lubiczu, uczty podczas oblężenia Warszawy).

6. Przykłady potwierdzające opinię królowej: 0-3

np.:

a. przywiązanie do religii jako podstawa odrodzenia duchowego (np. powszechny gniew po zaatakowaniu przez Szwedów Częstochowy),

b. odraza do królobójstwa (np. reakcja różnych bohaterów na wiadomość o rzekomym planie porwania króla),

c. uznanie win i chęć poprawy (np. przemiana wewnętrzna Kmicica, wybuch ogólnonarodowego powstania przeciw Szwedom),

d. gotowość do poświęceń w obronie króla i ojczyzny, (np. scena w wąwozie, Michałko).

7. Wnioski w wypracowaniu maturalnym:

Wniosek pełny: (4)

np. złożoność obrazu Polaków w utworze lub naród ukazany w momencie przemiany; interpretacja tego obrazu w kontekście historycznoliterackim i/lub innym,

Wniosek częściowy: (2)

np. złożoność obrazu Polaków w utworze lub naród ukazany w momencie przemiany),

Podsumowanie: (1)

np. zebranie cech przypisanych Polakom w powieści.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.