Zadanie maturalne z języka polskiego

Hymn. Dwie postawy wobec Boga - Klucz odpowiedzi

4.4117647058824 1 1 1 1 1 Rating 88%

Spis treści

Klucz odpowiedzi do zadania maturalnego: Dwie postawy człowieka wobec Boga i Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie... i Hymn Juliusza Słowackiego. Zwróć uwagę na nastrój obydwu utworów.

Klucz odpowiedzi:

ROZWINIĘCIE TEMATU - zadanie maturalne

można uzyskać maksymalnie 25 punktów

1. Określenie podmiotu mówiącego, np.: 0-4

„Czego chcesz od nas, Panie..." (2)

a. podmiot zbiorowy przemawiający w imieniu zbiorowości,

b. wierni Bogu ludzie wyrażający swe uczucia w dziękczynnej pieśni,

c. człowiek afirmujący życie,

"Smutno mi, BOże!" (2)

d. podmiot jednostkowy; pielgrzym, wygnaniec,

e. indywidualista (egocentryk) postrzegający świat podmiotowo,

f. człowiek pozbawiony nadziei na lepsze jutro.

2. Określenie uczuć i postaw podmiotu mówiącego, np.: 0-6

„Czego chcesz od nas, Panie..." (3)

a. wdzięczność dla Boga – Stwórcy,

b. wyznanie wiary (podporządkowanie człowieka Bogu),

c. poczucie małości człowieka wobec doskonałości świata,

d. uwielbienie dla Boga – artysty,

e. radość życia,

"Smutno mi, BOże!"  (3)

f. zachwyt nad pięknem świata,

g. poczucie osamotnienia i zagubienia,

h. przekonanie, że Bóg nie go opuścił (podczas gdy ludzie to zrobili),

i. ufność wobec Boga – wyjawienie samotności i niepokoju tylko przed Bogiem (skrywanie uczuć przed innymi),

j. cierpienie z powodu opuszczenia ojczyzny, do której nie wróci,

k. bolesne wspomnienia wywołane skojarzeniem z polskim krajobrazem,

l. poczucie nicości i marności człowieka wobec doskonałości świata (dzieła Boskiego),

m. poczucie wspólnoty losu z innymi ludźmi w obliczu śmierci i przemijania,

n. smutek.

3. Charakterystyka świata – Boskiego dzieła, np.: 0-6

„Czego chcesz od nas, Panie..." (3)

a. piękny, pełen ładu i harmonii,

b. doskonały jak dzieło sztuki (np. architektura sklepienia niebieskiego, uhaftowanego

gwiazdami, podkreślenie walorów estetycznych darów pór roku),

c. spokojny, pełen optymizmu i bliskości ( np. obraz zwierząt biorących pożywienie z rąk

Boga),

d. barwny, oddziałujący na wyobraźnię,

"Smutno mi, BOże!" (3)

e. ogromny i bezkresny (obraz statku zagubionego na pustkowiu morza),

f. piękny (obraz morza błyszczącego w promieniach zachodzącego słońca),

g. obcy (wizja grobu na obczyźnie),

h. doskonały,

i. wieczny (świadomość przemijania człowieka).

4. Dostrzeżenie różnic, np.: 0-3

a. nastrój: radość, optymizm – smutek, gorycz, niepokój,

b. charakter wypowiedzi: pieśń o charakterze modlitewno – dziękczynnym, wypowiedź jednostki skupionej na swoich uczuciach,

c. charakter refleksji: optymistyczna wiara w przyszłość wynikająca z przekonania o opiece Boskiej – smutna refleksja o ludzkiej egzystencji, w której pewna jest tylko Opatrzność.

5. Dostrzeżenie podobieństw, np.: 0–3

a. gatunek literacki,

b. adresat wypowiedzi – Bóg,

c. apostroficzny charakter utworów,

d. ukazanie piękna świata – Boskiego tworu,

e. uroczysty, podniosły ton.

6. Wnioski:

Wniosek pełny: (3)

dostrzeżenie różnic i podobieństw w ukazaniu postaw człowieka wobec Boga i świata oraz odmiennego nastroju i charakteru wypowiedzi poetów (pieśń błagalno-dziękczynna Kochanowskiego i elegijno – refleksyjna Słowackiego), wynikających z podstawowych kontekstów utworów.

Wniosek częściowy: (2)

dostrzeżenie różnic i podobieństw pomiędzy utworami tylko w zakresie ich tematyki i nastroju

Podsumowanie: (1)

sprowadzenie wniosku do stwierdzenia, że utwory różnią się od siebie nastrojem

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.