Plan

Plan rozwinięcia. Przedstaw genezę renesansu

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Plan rozwinięcia rozprawki: Przedstaw genezę polskiego renesansu.

Zobacz Rozwinięcie rozprawki. Przedstaw genezę renesansu napisane na podstawie tego planu i artykuł: {ln: Jak napisać plan rozprawki?}

 

II Plan rozwinięcia rozprawki

1.Krucjaty

a)wyprawy wojenne do Jerozolimy

-wyzwolenie Jezusa z rak muzułmańskich

-dotarcie do Europy arabskich przekładów i komentarzy antycznych utworów

b)odwołanie się do starożytnych myślicieli w utworach literackich

-Odprawa posłów greckich

*wykorzystanie postaci z wojny trojańskiej

*porównanie sytuacji Rzeczypospolitej do dziejów Parysa

-Treny

*motto z Odysei

*powołanie się na greckie wzory

*wykorzystanie wizji Hadesu

*przywołanie Niobe

c)zmiany w sztuce

-tematyka obrazów i rzeźb zaczerpnięta z mitologii

-postacie wyidealizowane

-przedstawienie osób nago

2.Wynalazek druku

a)wynalezienie druku przez Gutenberga

-lepszy obrót informacji

-rozwój szkolnictwa

b)Mikołaj Kopernik

-stworzenie heliocentrycznej wizji wszechświata

-druk książki o obrotach sfer niebieskich

-kościół nie może zatrzymać rozprzestrzeniania jego teorii

c)druk różnych przekładów Biblii

-brak ślepej wiary w słowa Kościoła

-bunt ludności przeciwko kłamstwom księży

-reformacja

3.Odkrycia geograficzne

a)odkrycie Ameryki przez Kolumba

-rozwój nauki

-rozwój urbanizacji

b)Nauka

-dowiedziono kulistości Ziemi

-poznano nowe gatunki roślin i zwierząt

-odkrycie nieznanych dotąd lądów

-konstrukcja przyrządów nawigacyjnych

c)miasta

-niewolnicy

*tania siła robocza

*rozwój przemysłu

*bogacenie się możnowładców

*wzrost ich znaczenia

4.Reformacja

a)Marcin Luter -wywieszenie postulatów w Wittenberdze

*zniesienie celibatu

*likwidacja płatnych opustów

*rezygnacja duchownych z majątków

*Biblia jako źródło objawienia

-odejście niektórych ludzi od katolicyzmu

-zmiany w kościele

b)Henryk VIII

-brak zgody duchowieństwa na rozwód

-chęć ponownego małżeństwa

-stworzenie własnej religii

-głowa Kościoła zostaje król

-zerwanie więzi

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.