Słownik języka polskiego

Dialektologia

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

dział językoznawstwa, który jako nauka wyodrębnił się prawie we wszystkich krajach w XIX w.; bada regionalne odmiany języków nar. oraz ich zasięgi; d. hist. rekonstruuje zróżnicowania dialektyczne języka w minionych wiekach; twórcą nauk. dialektologii pol. jest K. Nitsch, autor m.in. syntet. pracy Mowa ludu polskiego oraz Dialektów polskich.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.