Słownik języka polskiego

Etnolingwistyka

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

przedmiotem tej dziedziny są wzajemne związki między językiem, myśleniem, zachowaniem się człowieka i rzeczywistością, tzn. między formalną strukturą języka resztą kultury społecznośc.

U jej podstaw stoi hipoteza Sapira i Whorfa, którzy dostrzegli zw. m-dzy typem jęz. a typem kultury - wpływ wzajemny. bada zależności m-dzy kult. a jęz, jak rzeczywistość odbija się w jęz.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.