Słownik języka polskiego

Historia języka

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Historia języka

Schleicher

stworzył koncepcję drzewa genealogicznego języków.

J. Schmidt

  1. języki ewoluując ze wspólnego pnia stykają się wzajemnie ze sobą i wywieraja na siebie wzajemny wpływ
  2. rozszczepienie prajęzyka ie. zostało poprzedzone dyferencjacją dialektyczną – „teoria falowa” (zmiany językowe rozchodzą się w terenie jak koncentryczne zachodzące na siebie fale
  3. prajęzyk ie. i poszczególne fakty tego języka należy traktować jako rekonstrukcje hipotetyczne

Młodogramatycy

nie dążą do rekonstrukcji prajęzyka i początków mowy, lecz jęz. hist. samego dla siebie,

 

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.