Słownik języka polskiego

Kultura języka

5 1 1 1 1 1 Rating 100%
 • w języku odbijają się rysy kultury

 • Początki językoznawstwa antropologicznego (Hamann, Humboldt) W systemie gramatycznym języka kryje się charakterystyczne dla danej społeczności widzenie świata. Humboldt wprowadził pojęcie wewnętrznej formy języka – jest ona specyficzne dla każdego języka, stanowi ekspresję ducha narodu.

 • Teza Sapira-Whorfa: forma języka narzuca sposoby obserwacji i interpretacji otaczającego nas świata

 • Na Humbolotta powołuje się współcz. szkoła niemiecka – w analizie słownictwa i odbijających się w nim wartości kulturowych społeczeństwa nim mówiącego.

 • Struktura pól semantycznych poszczególnych języków zależy głównie od warunków życia i od wytworzonych w danej kulturze

 • Proste słownictwo nie oznacza prostoty kultury

 • język jest narzędziem kultury. jest „archiwum” kultury – utrwala to, co było i utrwala pewne wzorce

 • poznawczej funkcja języka w stosunku do kultury

 • Kultura i język są od siebie wzajemnie zależne

 • oba pojęcia są przekazywane przez wychowanie, a nie dziedziczone biologicznie;

 • są uniwersalne i tworzą uporządkowany system

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.