Słownik języka polskiego

Leksykologia

3 1 1 1 1 1 Rating 60%

Co to jest leksykologia?

Definicja pojęcia leksykologia.

Leksykologia - definicja

dział lingwistyki, który stanowi teoretyczną podstawę leksykografii. 

To nauka o słownictwie, czyli o zasobie wyrazów i związków wyrazowych, bada:

  • znaczenie wyrazów,
  • użycia wyrazów,
  • pochodzenie wyrazów.

Działy leksykologii:

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.