Słownik języka polskiego

Mowa

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Co to jest mowa?

Opis terminu: mowa wraz z uwzględnieniem faz mowy i jej pochodzenia.

 

Mowa - definicja:

to porozumienie dźwiękowe osób, z których jedna powiadamia drugą.

Fazy:

  1. mówienie
  2. rozumienie, odbiór tekstu (to co odbiorca zrozumiał)
  3. język (społeczna twórczość mowy umożliwia tworzenie nowych tekstów)

Pochodzenie mowy:

Teoria racjonalistyczna (XVIII w.)

język rozwijał się i doskonalił równolegle z rozwojem rozumu ludzkiego, myślenia logicznego

Teoria psychologistyczna (pocz. XIX w.)

zamiast rozumu świadomość(monogeneza języka)

Friedrich Schlegel

tak, ale świadomość różna u różnych społeczności

Humboldt

teza psychologiczno-racjonalistyczna: język jest wytworem psychiki czł. W tym znaczeniu, że jest on czymś w rodzaju naturalnego instynktu rozumu, jako organizm warunkujące funkcjonowanie myślenia i percypowania

H. Steindhal

język jest zjawiskiem psychologiczno-socjologicznym, jest zdolnością i działaniem (jak widzenie), nie jest narzędziem do przekazywania myśli, ale świadomością, zrozumieniem samego siebie; mowa powstała, gdy człowiek spostrzegł się, że jest rozumiany przez innych (obiektywizacja świadomości), nie był to akt jednostkowy, lecz zjawisko wynikłe z współodczuwania (sympatii) całej społeczności;

Naturalizm - A.Schleicher

język jest funkcją fizjologiczną organizmu ludzkiego i jednocześnie jego organem jak inne. W kwestii ewolucji i pochodzenia mowy podstawę stanowiła tu biogenetyka;

Szkoła etnopsychologiczna (Stenthal, M.Lazarus)

w językach ludów odbijają się określone pierwotne etapy ewolucyjne mowy ludzkiej;

Młodogramatycy

zagadnienie pochodzenia mowy uważali za nienaukowe, więc nie wypowiadali się na nie;

W. Wundt (1832-1920) - młodogramatyk

teoria czysto psychologistyczna:język jest reakcją czł. Na bodźce(treści) psychiczne (emocjonalna, intelektualne). Mowa dźwiękowa rozwinęła się z mowy mimicznej.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.