Słownik języka polskiego

Rodzina językowa

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Co to jest rodzina językowa?

Artykuł poświęcony pojęciu rodziny językowej.

 

Rodzina językowa - definicja

to grupa języków, powstałych w wyniku stopniowej ewolucji z prajęzyka.

Rodzina językowa - klasyfikacja:

rodziny jednostopniowe

Jednostopniowe wywodzą się bezpośrednio z danego prajęzyka ( np. romańskie),

 

rodziny kilkustopniowe

W kilkustopniowych można wyróżnić kilka pośrednich prajęzyków, tzn., że składają się z kilku podrodzin (indoeuropejska).

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.