Słownik języka polskiego

Teoria komunikacji

1.5 1 1 1 1 1 Rating 30%
od l.40-tych XX wieku, zajmuje się podstawowymi problemami komunikacji; nawiązuje do badań empirycznych, przekazywania informacji za pomocą urządzeń technicznych. Jednostką informacji jest BIT. Twórca to amerykański matematyk C.E. Shannon. Opracował też metodę mierzenia prędkości, z jaką źródło wiadomości generuje informacje, sposób kodowania wiadomości, aby można ją było w ekonomiczny sposób przesyłać przez dany kanał i jak uchronić się przed błędami w jej przekazywaniu. Na gruncie tej teorii wypracowano ogólny schemat systemu komunikacyjnego:
Źródło » koder » kanał » dekoder » adresat
szum
KODER- to część systemu dokonująca dowolnej obróbki sygnałów na wyjściu źródła
DEKODER-część dokonująca obróbki sygnałów na wyjściu z kanału.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.