Słownik języka polskiego

Gramatyka formalna

1 1 1 1 1 1 Rating 20%

Opis pojęcia: gramatyka formalna.

Gramatyka formalna

jeśli gramatyka języka jest ściśle i wyczerpująco sformułowana, to taki język logicy nazywają formalnym. W takich formalnych językach formułowane są teorie matematyczne.

Przy opisywaniu języka formalnego wyróżnia się zazwyczaj formuły dwojakiego rodzaju:

  • podstawowe
  • pochodne

Przy czym drugie są otrzymywane z pierwszych zgodnie z odpowiednimi regułami gramatyki.

Stopień skomplikowania gramatyk poszczególnych języków formalnych jest różny.

W niektórych formuły pochodne (zwane terminalnymi) otrzymuje się z formuł podstawowych nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem innych wyrażeń, zawierających specjalne symbole pomocnicze. Gramatyki takich języków noszą nazwę gramatyk formalnych lub generatywnych, a zajmujący się nimi dział matematyki - nazwę lingwistyki matematycznej.

Nie każda gramatyka języka formalnego jest gramatyką formalną. Najprostsze mianowicie z języków formalnych - języki teorii logicznych, np. klasycznego rachunku zdań i rachunku predykatów - mają gramatyki prostszego typu, bez nieterminalnych formuł i nieterminalnych symboli.

Formalizacja jest uważana za najdoskonalszą postać opisu naukowego. Stopień jej trudności zależy od rodzaju opisywanych zjawisk

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.