Słownik języka polskiego

Delimitacja tekstu

3 1 1 1 1 1 Rating 60%

Wyjaśnienie co to jest delimitacja tekstu?

Delimitacja tekstu

wyznaczanie początku i końca tekstu przez formuły, formy, zwroty itp. Pojęciem posługują się badacze zajmujący się działem językoznawstwa: stylistyka lingwistyczna.

Opracowano na podstawie:

T. Dobrzyńska,Tekst - w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1996, s. 125-143

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.