Słownik języka polskiego

Rozczłonkowanie aktualne zdania

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Co to jest rozczłonkowanie aktualne zdania?

Artykuł wyjaśnienia  co to jest rozczłonkowanie aktualne zdania.

 

rozczłonkowanie aktualne zdania oznacza podział zdania na temat i remat. Kolejność nie jest przypadkowa. Pierwszy powinien pojawić się temat, potem remat.

Pojęciem tym posługują się językoznawcy zajmujący się stylistyką lingwistyczną.

Opracowano na podstawie:

T. Dobrzyńska, Tekst - w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1996, 125-143.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.