Słownik języka polskiego

Referencja wertykalna - definicja

2 1 1 1 1 1 Rating 40%

Referencja wertykalna- co to jest?

Referencja wertykalna to najprościej pisząc połączenie znaków ze światem. Pojęcie z pogranicza językoznawstwa i literatury.

Źródło:

Bogdanowska M., Komentarz i komentowanie. Zagadnienia konstrukcji tekstu, Katowice 2003, s. 34-35.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.