Socjologia - kurs podstawowy

Czynniki determinujące zdrowie społeczeństwa

4.2 1 1 1 1 1 Rating 84%

Czynniki determinujące zdrowie człowieka:

 • styl życia (50%)
 • środowisko (20%)
 • cechy genetyczne
 • opieka zdrowotna

Czynniki determinujące zdrowie społeczeństwa.

 • sytuacja demograficzna
 • zależy od stylu życia jego członków
 • poziom warunków zdrowotnych(sanitarnych)
 • sprawność systemu ochrony zdrowia

Grupy środowiska warunkujące zdrowie:

środowisko fizyczne

(powietrze, woda, odpady oraz inne substancje), promieniowanie, mieszkanie oraz inne miejsca przebywania człowieka, przyroda, przestrzenie otwarte, struktury globalne (warstwa ozonowa)

środowiska społeczne

normy, wartości, obyczaje, moda, uprzedzenie, zwyczaje, przestrzeganie, korzyści.

środowisko polityk

to kierunek działań i strategie reprezentowane przez takie sektory życia gospodarczego jak: rolnictwo, energetyka, przemysł, ochrona środowiska, rynek, kultura, pomoc i opieka społeczna, edukacji

środowisko zasobów

to istniejące lub pożądane źródła finansowe, które mogą pochodzić od:

 • społeczeństwa, handlu lub osób finansowych
 • ze źródeł infrastrukturalnych (transport, system ścieków)
 • infrastruktury administracyjno-prawne
 • środki nacisku
 • źródła informacji (formalne i nieformalne)
 • źródła umiejętności i zdolności osobnicze jednostek
 • środowisko polityczne
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.