Teksty lektur i wierszy

Kochanowski Jan - "Fraszki"

4.5 1 1 1 1 1 Rating 90%
Fraszki tym książkom dzieją; kto się puści na nie
Uszczypliwym językiem, za fraszkę nie stanie.

 

FRASZKI PIERWSZE

DO GOŚCIA

Jesli darmo masz te książki,

NA SWOJE KSIĘGI

Nie dbają moje papiery...

O ŻYWOCIE LUDZKIM

Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,

NA STARĄ

Teraz by ze mną zygrywać się chciała,

SEN

Uciekałem przez sen w nocy,

RAKI

Folgujmy paniom nie sobie, ma rada;

NA NABOŻNĄ

Jesli nie grzeszysz, jako mi powiadasz,

NA NIESŁOWNĄ

Miałem nadzieję, że mi zyścić miano,

EPITAFIUM KOSOWI

Z żalem i z płaczem, acz za twe nie stoi,

NA BARBARĘ

Jakoś mi już skaczesz słabo,

Z ANAKREONTA

Ciężko, kto nie miłuje, ciężko, kto miłuje,

NA PODUSZKĘ

Szlachetne płótno, na którym leżało...

NA POSŁA PAPIESKIEGO

Pośle papieski rzymskiego narodu,

NA MATEMATYKA

Ziemię pomierzył i głębokie morze,

O KSIĘDZU

Z wieczora na cześć księdza zaproszono,

O GOSPODNIEJ

Proszono jednej wielkimi prośbami,

O CHŁOPCU

Pan sobie kazał przywieść białągłowę,

NA PANY

Ciężko mi na te teraźniejsze pany:

NA SOKALSKIE MOGIŁY

Tusmy się mężnie prze ojczyznę bili...

O DOKTORZE HISZPANIE

"Nasz dobry doktor spać się od nas bierze,

O ŚLACHCICU POLSKIM

Jeden pan wielomożny niedawno powiedział:

O FRASZKACH

Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i śrzednią,

O ŚMIERCI

Śmiesznie to rzekła jedna białagłowa

DO PANIEJ

Imię twe, pani, które rad mianuję,

O ŻYWOCIE LUDZKIM

Wieczna Myśli, któraś jest dalej niż od wieka,

 

KSIĘGI WTÓRE

KU MUZOM

Panny, które na wielkim Parnazie mieszkacie,

DO JADWIGI

Wróć mi serce, Jadwigo, wróć mi, prze Boga,

O ROZWODZIE

Przyszedł chłop do biskupa chcąc się rozwieść z żoną.

NA LIPĘ

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!

DO PETRYŁA

Dawnoć nie stoi owa rzecz, Petryło,

Z GRECKIEGO

Nie znam się ku tym łupom: kto li to, szalony,

DO PRZYJACIELA

Nie frasuj sobie, przyjacielu, głowy,

O KOŹLE

Kozieł, kto go zna, piwszy do północy,

DO JANA

Janie, mój drużba,

O KAPELANIE

Królowa do mszej chciała, ale kapelana...

O KAZNODZIEI

Pytano kaznodzieje: "Czemu to, prałacie,

EPITAFIUM ANDRZEJOWI BZICKIEMU, KASZTELANOWI CHEŁMSKIEMU

Możem się nie owszejki skarżyć na te lata;

DO DZIEWKI

Daj, czegoć nie ubędzie, byś nawięcej dała...

DO SNU

Śnie, który uczysz umierać człowieka

NA FRASZKI

A cóż czynić? Pijaństwo zbytnie zdrowiu szkodzi;

O PROPORCYJEJ

Atoli patrząc na swe jajca silne,

O STARYM

Stary miał priapismum, nieukładną mękę...

NA ZACHOWANIE

Co bez przyjaciół za żywot? Więzienie,

O ŁAZARZOWYCH KSIĘGACH

Coć wymyślili ci heretykowie?

DO JĘDRZEJA

A cóż radzisz, Jędrzeju? (Wszak mogę w twe uszy...

DO STANISŁAWA PORĘBSKIEGO

Jesli co ważne jest świadectwo moje,

O BEKWARKU

By lutnia mówić umiała,

O ALEKSANDRZECH

Aleksander sławną Troję skaził,

NAGROBEK OPIŁEJ BABIE

"Czyj to grób?" - "Bodaj zdrów pił." - "Czyja to mogiła?"

DO WENERY

Wenus, nie odnawiaj mi już przeszłej nadzieje,

NA HISTORYJĄ TROJAŃSKĄ

Nie dopiero to wiedzą, że dobrze miłować...

DO SWYCH RYMÓW

Rymy głupie, rymy nieobaczne,

DO ANNY

Wczora, czekając na twe obietnice...

DO ANDRZEJA TRZECIESKIEGO

Bógżeć zapłać, Jędrzeju, żeś mię dziś upoił,

O FRASZKACH

Próżno mnie do dziewiąci lat swe fraszki chować,

DO ANNY

Królowi rówien, a jesli się godzi...

O MIŁOŚCI

Kto naprzód począł Miłość dziecięciem malować,

O RZYMIE

Jako wszytki narody Rzymowi służyły,

DO MIKOŁAJA MIELECKIEGO

Na swe złeś mię upoił, mój dobry starosta,

NA MOST WARSZEWSKI

Nieubłagana Wisło, próżno wstrząsasz rogi,

NA TENŻE

To jest on brzeg szczęśliwy, gdzie na czasy wieczne...

NA TENŻE

Nie woła dziś przewoźnik: "Wsiadaj, kto ma wsiadać!

 

KSIĘGI TRZECIE

DO GÓR I LASÓW

Wysokie góry i odziane lasy!

DO PANA

Bóg tylko ludzkie myśli wiedzieć może...

NA LIPĘ

Uczony gościu! Jeśli sprawą mego cienia...

DO MIŁOŚCI

Długoż masz, o Miłości, frasować me lata?

DO MIŁOŚCI

Matko skrzydlatych Miłości,

DO DZIEWKI

Jesli to rada widzisz, a życzysz mi tego,

DO POETÓW

Jako Chiron, ze dwojej natury złożony,

NA HERETYKI

Po co wy, heretycy, w kościele bywacie,

DO MAGDALENY

Ukaż mi się, Magdaleno, ukaż twarz swoję,

DO FRASZEK

Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje,

DO MIŁOŚCI

Jam przegrał, ja, Miłości! - Tyś plac otrzymała,

NA DOM W CZARNOLESIE

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;

NAGROBEK 
STANISŁAWOWI STRUSIOWI

Nie nowina to Strusom na wszelaką trwogę...

NAGROBEK KOTOWI

Pókiś ty, bury kocie, na myszach przestawał,

EPITAFIUM 
JÓSTOWI GLACOWI

Jóst Glac tu leży, szafarz wierny panu swemu,

NA ZDROWIE

Ślachetne zdrowie,

MODLITWA O DESZCZ

Wszego dobrego Dawca i Szafarzu wieczny,

CZŁOWIEK BOŻE IGRZYSKO

Nie rzekł jako żyw żaden więtszej prawdy z wieka,

NAGROBEK GĄSCE

Już nam, Gąska nieboże, nie będziesz błaznował,

TEMUŻ

Ośmdziesiąt lat (a to jest prawy wiek człowieczy)...

DO DZIEWKI

Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa,

MARCINOWA POWIEŚĆ

Ba, jeszcze raz, Marcinie! - Więc powiem, tak było...

O FLISIE

Ze Gdańska flis wędrując, gdy sobie nadchodził,

 

FRASZKI DODANE

NA SŁOWNIK MĄCZYŃSKIEGO

Żebyś do szkoły nie po wszytko chodził,

ŹLE DOPIJAĆ SIĘ PRZYJACIELA

Chcecie li słuchać, powiem wam swe zdanie,

PRZYMÓWKA CHŁOPSKA

"Pijże, włódarzu!" - "Panie, jużem podpił sobie."Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.