Język polski: wiedza

Sposoby kreacji świata przedstawionego

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Sposoby kreacji świata przedstawionego

I Mimesis

1 Realizm

Realizm

realizm socjalistyczny, socrealizm

Realizm socjalistyczny

2 Naturalizm

Naturalizm

3 Behawioryzm

Behawioryzm

4 Psychologizm

Psychologizm

II Kreacjonizm

1 Ekspresjonizm

Ekspresjonizm

2 Fantastyka

Fantastyka

baśniowość

Baśniowość

fantasy

Fantasy

sci-fi

Sci-fi

horror

Horror

3 Oniryzm

Oniryzm

4 Awangarda

Awangarda

teatr absurdu

Teatr absurdu

awangardowa epika

(Ferdydurke W. Gombrowicza)

awangardowa liryka

 (Hymn do maszyny mego ciała, T. Czyżewski)

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.