Język polski: wiedza

Psychologizm

1 1 1 1 1 Rating 0%

Psychologizm

Taki sposób pokazywania świata jest specyficzny. Psychologizm jako konsekwencja narodzin psychologii na początku XX wieku a zwłaszcza powstania psychoanalizy Z. Freuda wpłynął na różne kierunki sztuki. Artykuł przedstawia funkcjonowanie psychologizmu w literaturze, ale wiele ze wskazanych cech można znaleźć w innych dziedzinach sztuki.

(Granica Z. Nałkowskiej)

 • w postaciach dominuje motywacja psychologiczna, a motywacja społeczno-obyczajowa jest ograniczona,
 • pierwsze miejsce zajmuje analiza życia wewnętrznego człowieka,
 • najczęstsze motywy:
  • kompleksy psychiczne,
  • trudności w relacjach międzyludzkich, konflikty,
  • obsesje, namiętności,
  • wyobcowanie jednostki,
  • pamięć, wspominanie,
  • wyobraźnia,
  • marzenie senne,
  • choroby psychiczne, patologie,
 • łączy się ze wszystkimi technikami narracyjnymi (realizm, naturalizm, ekspresjonizm).

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.