Język polski: wiedza

Ekspresjonizm

1 1 1 1 1 Rating 0%

Ekspresjonizm

Ekspresjonistyczny sposób pokazywania świata jest specyficzny. Ekspresjonizm jako konsekwencja zainteresowania psychiką człowieka, ludzkimi emocjami wpłynął na różne kierunki sztuki. Artykuł przedstawia funkcjonowanie ekspresjonizmu w literaturze, ale wiele ze wskazanych cech można znaleźć w innych dziedzinach sztuki.

(Dies irae J. Kasprowicza, Wiosna. Dytyramb J. Tuwima)

 • bohaterem miała być nie indywidualna postać, ale ogólnie człowiek,
 • człowiek ujmowany był nie w swoim codziennym otoczeniu ale w kontekście wszechświata,
 • negował przyjętą skalę wartości,
 • prowokował mieszczańskie poczucie smaku i rzeczywistości,
 • zamierzona wulgarność,
 • groteskowe kształtowanie świata na opak,
 • łączył indywidualizm z emocjami społecznymi,
 • ostre środki wyrazu,
 • unikanie jednolitości,
 • zespalanie elementów o różnej proweniencji i różnym charakterze,
 • odznaczał się dążnościami do antytetyczności,
 • łączył przeciwieństwa: patos i ekstazę z wulgarnością, poetyzmy i prozaizmy, subtelne wyznania i liryczny krzyk,

liryka ekspresjonistyczna:

 • impresjonistyczny opis,
 • podmiot zbiorowy w programowej liryce,
 • intelektualna ekstatyczna żywiołowość,
 • zapisy snów i kłębiących się myśli,
 • nawiązania do popularnej ballady i pieśni robotniczej,

dramat ekspresjonistyczny:

 • odchodził od mimesis i psychologicznego motywowania działań bohaterów,
 • rezygnował z iluzjonizmu,
 • był tematycznie zróżnicowany - obok wątków mitologicznych pojawiały się wątki współczesne,
 • dominowała kompozycja epizodyczna,
 • kolejne epizody miały charakter zróżnicowany: od sceny obyczajowej do ekstatycznej pantomimy, od monologu o charakterze lirycznym do retorycznego lub satyrycznego fragmentu często będącego zwrotem do publiczności,

epika ekspresjonistyczna:

 • odejście od mimetyzmu i psychologizmu,
 • w jej obrębie znajdowały się różnorodne elementy: ironia, satyra, liryczna eksklamacja, groteska oraz naturalistyczny opis,
 • wizje kosmiczne łączyły się ze scenami z życia codziennego,
 • bohaterowie przedstawiani tak jak postrzegają ich inne postacie świata przedstawionego
  skłonność do kreowania bohaterów zbiorowych.

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.