Język polski: wiedza

Horror

1 1 1 1 1 Rating 0%

horror

To znany od romantyzmu sposób pokazywania świata. Horror należy do kreacjonizmu (Kreacjonizm) oraz fantastyki (Fantastyka) i jako konsekwencja romantycznej frenezji (romantyzm) połączonej z ludowością z jej wierzeniami i podaniami wpłynęła na wszystkie kierunki sztuki. Współcześnie horror stanowi bardzo istotny element kultury popularnej. Artykuł przedstawia funkcjonowanie horroru w literaturze, ale wiele ze wskazanych cech można znaleźć w innych dziedzinach sztuki.

(E.A. Poe Kruk, S. King, G. Masterton)

  • wywodzi się z powieści gotyckiej (walterscotyzm), powieści grozy,
  • bliska jest mu frenezja romantyczna,
  • ma budzić w odbiorcy przerażenie,
  • tradycyjne motywy to:
    • duchy, wampiry, zombie
    • stare zamczyska, katakumby, podziemia

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.