Język polski: wiedza

Teatr absurdu

1 1 1 1 1 Rating 0%

teatr absurdu

Teatr absurdu to wyjątkowy sposób pokazywania świata. Teatr absurdu należy do kreacjonizmu (Kreacjonizm) i jako konsekwencja odrzucenia przez awangardę tradycji i kultury sprzed I wojny światowej wpłynął na różne kierunki sztuki. Współcześnie teatr absurdu nadal stanowi istotny element kultury wysokiej. Artykuł przedstawia funkcjonowanie teatru absurdu w literaturze.

(Tango S. Mrożka, Ferdydurke W. Gombrowicza)

  • punktem wyjścia jest realistyczna sytuacja, która z biegiem akcji staje się coraz bardziej absurdalna,
  • działania bohaterów są pozbawione motywacji psychologicznej,
  • polemika ze stereotypami zachowania i mówienia,
  • pokazywanie ograniczeń i banalności,
  • groteska,
  • parodia,
  • antyrealizm (brak łańcucha przyczynowo-skutkowego, odrzucenie zasady prawdopodobieństwa).

Źródło:

Słownik terminów literackich. Red. Janusz Sławiński. Wrocław: Ossolineum, 1989.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.