Analiza dramatu, interpretacja dramatu

Jak analizować dramat?

4.2631578947368 1 1 1 1 1 Rating 85%

Analiza dramatu i interpretacja dramatu

Artykuł ma Ci pokazać na co trzeba zwracać uwagę w trakcie analizy fragmentu dramatu. Powinien odpowiedzieć na pytania jak analizować dramat? Jak analizować fragment dramatu? Jak analizować scenę dramatu?

Zobacz także: {ln: Słownik pojęć związanych z dramatem}

 

Analiza didaskaliów, czyli tekstu pobocznego dramatu

 • sprawdź ich obecność,
 • oceń ich dokładność,
 • opisz ich zakres (czego dotyczą),
 • opisz informacje, które zawierają,
 • wskaż ich cel.

Tekst główny dramatu

Postacie dramatu

 • Opisz ilość postaci, ich rolę w akcji dramatu, ich udział w akcji (główny, poboczny, epizodyczny).
 • Zanalizuj sposób wypowiedzi postaci dramatu (język, styl, elementy etykiety, forma wypowiedzi, środki stylistyczne) zastosowana forma wypowiedzi: lament, apart, introspekcyjny monolog, autocharakterystyka, tyrada.
 • Opisz stopień skomplikowania postaci.
 • Określ czy bohater jest:
 • aktywny czy pasywny; 
 • statyczny czy dynamiczny;
 • pozytywny czy negatywny;
 • główny, poboczny, czy epizodyczny.
 • Odpowiedz na pytanie jakim jest rodzajem postaci:
 • typ,
 • charakter,
 • osobowość.
 • Oceń sposób charakteryzowania głównego bohatera (przez własne słowa, przez dialog, przez gest, przez didaskalia, przez czyny, przez rekwizyt).
 • Odszukaj motywy działania głównego bohatera (np.: wiedza, pieniądze, ambicja, emocje).

Przestrzeń we fragmencie dramatu

 • miejsce akcji,
 • oceń stopień szczegółowości,
 • określ wierność wobec rzeczywistości,
 • sprawdź stosowanie zasady prawdopodobieństwa,
 • określ, gdzie znajdują się te informacje,
 • odpowiedz na pytanie: jaką funkcję pełni przestrzeń? np.: tworzy nastrój.

Czas akcji dramatu

 • opisz czas akcji,
 • oceń jego dokładność,
 • określ, gdzie znajdują się te informacje.

Akcja dramatu

 • opisz przebieg wydarzeń,
 • oceń ich wpływ na akcję (które są wydarzenia ważniejsze, a które mają mniejsze znaczenie?),
 • jeśli analizujesz fragment/scenę oceń jego rolę w akcji dramatu,
 • naruszenie zasady prawdopodobieństwa,
 • nazwij jaką część akcji stanowi ten fragment:
 • ekspozycja,
 • zawiązanie akcji,
 • rozwinięcie (konflikty, perypetie, intrygi),
 • punkt kulminacyjny,
 • rozwiązanie akcji – zakończenie,
 • opisz kompozycję akcji
 • zasada: przyczyna-skutek, następstwa czasowego,
 • logiczność/nielogiczność,
 • określ dominantę kompozycyjną utworu,
 • opisz istotę konfliktu między postaciami,
 • przedstaw motywację zdarzeń:
 • fantastyczna:
  • metafizyczna (bohaterowie są zdeterminowani przez bogów, fatum);
  • baśniowa (wydarzenia są zdeterminowane przez konwencję);
 • realistyczna:
  • psychologiczna (bohaterów determinują ich cechy wewnętrzne);
  • społeczna (bohaterów determinuje ich pochodzenie, urodzenie).

Język dramatu

 • określ występujące rodzaje dialogu:
 • dialog dyskusyjny,
 • dialog sytuacyjny,
 • dialog konwersacyjny,
 • dialog pozorny,
 • wskaż funkcje dialogu np.: charakteryzuje bohaterów, ukazuje relacje między bohaterami, przyśpiesza tempo akcji,
 • opisz budowę dialogu np.: pytania retoryczne, wyliczenia,
 • wskaż adresatów dialogu,
 • odnajdź czy jest zastosowana indywidualizacja językowa,
 • wyszukaj style językowe,
 • oceń stosowanie zasady prawdopodobieństwa,

Wersyfikacja

 • budowa wiersza (składniowo-intonacyjny, sylabizm, sylabizm względny, sylabotonizm, tonizm) lub jej brak,
 • ilość zgłosek w wersie,
 • rymy,
 • układ rymów.

Cechy gatunku

 • określ gatunek dramatu i odmianę gatunkową dramatu,
 • wyznaczniki gatunkowe dramatu (np.: ironia tragiczna, zasada decorum, tragizm, komizm, element farsy),
 • wykorzystane w dramacie gatunki (np.: komedia, farsa, tragedia, moralitet, intermedium),
 • przedstaw podejmowany temat,
 • oceń konwencjonalność rozpoczęcia i zakończenia sceny.

Interpretacja dramatu

Interpretacja to Twoje wypracowanie, w którym wykorzystujesz całą swoją wiedzę wynikając z analizy tekstu dramatycznego. Kolejność prezentowanych treści musi być efektem Twojej kompozycji. Najlepiej wykorzystać tu Jak napisać dobry esej w 7 krokach? lub prościej: {ln: Jak napisać rozprawkę? ' rozprawkę}.

Jeśli analizowałeś fragment odnieś wnioski z analizy fragmentu dramatu do całości.

Opisz związki pomiędzy poszczególnymi płaszczyznami dramatu. Zwróć szczególną uwagę na wszelkie niespójności np.: sprzeczność między wypowiedzią a sytuacją.

Pamiętaj żeby interpretacja była spójna i logiczna.

Dramat - bibliografia przedmiotowa

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.