Analiza dramatu, interpretacja dramatu

Dramat średniowieczny - cechy

3.9090909090909 1 1 1 1 1 Rating 78%

Dramat średniowieczny

Cechy dramatu średniowiecznego (dramat liturgiczny, misterium, moralitet) i jego krótka historia.

dramat liturgiczny

występował w trzech odmianach:

 • inscenizacja obrzędu
 • brak fabuły
 • duża rola gestów
 • procesyjny charakter
 • oficja dialogowe
 • dialog między osobami
 • dominująca rola słowa
 • fabuła ilustrowała zdarzenia biblijne
 • misteria

misterium

 • przykład: „Historyja i chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka
 • wywodzi się z dramatu liturgicznego (pisanego po łacinie, dramatyczne inscenizacje obrzędów, oficja dialogowane, oficja dramatyczne)
 • charakter religijny
 • apokryficzny charakter
 • dydaktyzm i moralizatorstwo
 • łączenie patosu z komizmem, realizm z satyrą i farsą
 • pisany po polsku
 • był uprawiany od XIV do XV w.
 • ludowość, plebejskość
 • naiwność i dosłowność przedstawień scen ewangelicznych
 • jednoczesne pokazanie kolejnych scen, na które przenosiła się akcja (scena mansjonowa)
 • intermedia (interludia) rozdzielały sceny misterium – to rubaszne, farsowne, komiczne scenki rodzajowe

moralitet

 • udramatyzowana przypowieść
 • dydaktyzm
 • religijny lub filozoficzny charakter
 • charakter satyryczny lub panegiryczny
 • postacie alegoryczne i personifikacje abstrakcyjnych pojęć moralnych (WIara, Pycha, Złość, Zazdrość)
 • psychomachia – scena walki o duszę bohatera między złem a dobrem
 • bohater-każdy (everyman)
 • uniwersalne problemy człowieka

Dramat - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.