Analiza dramatu, interpretacja dramatu

Dramat romantyczny - cechy

3.6447368421053 1 1 1 1 1 Rating 73%

Dramat romantyczny

Cechy dramatu romantycznego i jego krótka historia.

Twórcy: Victor Hugo, A. de Musset, J.W. Goethe, G.G. Byron, F. Schiller, L. Tieck, A. Mickiewicz, Z. Krasiński, J. Słowacki

Geneza: sięga do dramatu średniowiecznego, tragedii szekspirowskiej; sprzeciwia się dramatowi klasycystycznemu

Epoka: romantyzm

Cechy:

 • otwarta kompozycja
 • brak łańcucha przyczynowo-skutkowego
 • sceny stanowią autonomiczne całości, luźno ze sobą związane - luźna, fragmentaryczna kompozycja (kompozycja wyspowa)
 • całość spina główny bohater, który jest tajemniczą postacią
 • fantastyczna i realistyczna motywacja wydarzeń
 • brak zasady stosowności
 • brak zasady jedności stylistycznej (różne style)
 • zerwanie z zasadą trzech jedności
 • synkretyzm rodzajowy i gatunkowy (liryczne monologi, pieśni; epickie opowieści bohaterów) pozwala prezentować sprzeczne racje i poglądy, ukazuje dysonans, dysharmonię świata
 • łączenie patosu z groteską
 • obecność scen zbiorowych
 • wizyjność
 • oniryzm
 • kontrast
 • szekspiryzm
 • są to utwory niedostosowane do wystawienia na deskach teatru

Dramat - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.