Analiza dramatu, interpretacja dramatu

Dramat naturalistyczny - cechy

4.875 1 1 1 1 1 Rating 98%

Dramat naturalistyczny

Cechy dramatu naturalistycznego i krótka historia.

Twórcy:

H. Ibsen, A. Strindberg, G. Zapolska ("Moralność pani Dulskiej")

Cechy:

 • człowieka determinuje natura (instynkt przetrwania, popęd seksualny, dobór naturalny, walka o byt, dziedziczność), społeczeństwo (wpływ środowiska, przynależność społeczna)
 • naukowy obiektywizm
 • weryzm – najwierniejsze odtworzenie rzeczywistości
 • ograniczenie akcji
 • analiza psychologiczna
 • realizm w prezentacji postaw, realiów społecznych
 • styl potoczny, indywidualizacja językowa
 • krytyka
 • pesymistyczny wydźwięk
 • fatalizm dziedziczności przesądza o losie bohaterów
 • łączenie komizmu i tragizmu
 • złożoność

Dramat - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.