Analiza dramatu, interpretacja dramatu

Dramat epicki - cechy

3.8333333333333 1 1 1 1 1 Rating 77%

Dramat epicki

Cechy dramatu epickiego i krótka historia.

 

Prekursor: Georg Buchner

Twórca: Bertold Brecht "Kaukaskie kredowe koło", "Matka Courage", "Opera za trzy grosze"

Cechy:

 • wprowadzenie narratora do dramatu (stąd nazwa)
 • narrator wyjaśnia sens akcji
 • epizodyczna i luźna akcja
 • brak intrygi
 • technika montażu
 • wprowadzenie songów
 • odrzucenie prawdopodobieństwa psychologicznego
 • komentarze odautorskie
 • możliwe bezpośrednie zwroty do publiczności
 • dostosowanie kreacji bohaterów w celu ekspozycji problemów społecznych
 • efekt obcości, czyli pokazanie zwykłych sytuacji w nowy dla widza sposób, by zmusić go do ich reinterpretacji
 • dydaktyzm wynika z ironii (odwrócenie wartości)
 • związki z dramatem ludowym
 • związki z moralitetem

Bibliografia przedmiotowa

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.