Analiza dramatu, interpretacja dramatu

Tragedia grecka - cechy

3.46875 1 1 1 1 1 Rating 69%

Tragedia grecka (tragedia klasyczna, tragedia antyczna)

Cechy tragedii greckiej (tragedii klasycznej, tragedii antycznej) i jej krótka historia.

 

Tragedia grecka - geneza

 

Geneza tragedii - artykuł

Twórca tragedii – Tespis (VI w. p.n.e.)

Tragedia klasyczna - budowa:

 • prolog – wstęp, zawiązanie akcji; monologowa lub dialogowa zapowiedź wydarzeń włożona w usta aktora lub aktorów, ma jąca na celu przedstawienie bohaterów;
 • parodos – pierwsza uroczysta pieśń chóru, pierwsze wejście chóru
 • epejsodiony (5) – dialog bohaterów; sceny dialogowe; czasem występuje w nich dodatkowo kommos – lament, skarga bohatera
 • stasimony (5) – pieśni chóru, komentarz
 • exodus – wyjście, zejście chóru ze sceny, zakończenie

Tragedia grecka - budowa akcji:

 • prolog (przedakcja): zarysowanie sytuacji zanim się zacznie dziać tragedia
 • zawiązanie akcji: zdarzenie się ze sobą dwóch przeciwstawnych sił, wartości
 • rozwinięcie akcji: dalszy ciąg zderzenia się dwóch przeciwstawnych idei,
 • perypetia: pozorny zwrot dotychczasowych kierunków akcji, zamieszanie;
 • punkt kulminacyjny: kulminacyjny moment, w którym następuje nasilenie obydwu idei,
 • rozwiązanie akcji: finał, konsekwencja zderzenia się idei,
 • epilog (poakcja): akcja klasyczna, zdarzenia prezentujące losy bohaterów po zamknięciu własnej fabuły.

Zasady obowiązujące w tragedii greckiej

Zasada trzech jedności:

 • miejsca (akcja dzieje się w jednym miejscu, jeżeli coś sie o wydarzy w innym informuje o tym posłaniec lub chór);
 • czasu
 • czas akcji pokrywa się z czasem fabuły
 • czas akcji to maksymalnie 24 godziny, czasem jednak dowiadujemy się o wydarzeniach z przeszłości np. od posłanców lub z przyszłości – przepowiednia wieszcza, wyroczni;
 • akcji (jeden nieskomplikowany wątek);
 • ograniczona liczba aktorów do trzech (liczba ta zmieniała się najpierw był jeden aktor prowadzący dialog z chórem, potem dwóch, wreszcie trzech w klasycznej formie tragedii);
 • chór ocenia postępowanie bohaterów;

Zasada jedności estetyk:

 • zachowanie czystości rodzaju i gatunku
 • stały, niezmienny nastrój powagi
 • język:
 • wzniosły (podniosły, patetyczny)
 • wyszukane zwroty
 • brak wulgaryzmów

Zasada Decorum:

 • bohaterowie pochodzą z wysokiego rodu
 • bohater
 • jest statyczny, nie zmienia osobowości w trakcie trwania akcji utworu
 • jednolity - nieskomplikowany;
 • bohater za sprawą fatum nieświadomie popełnia winę tragiczną (Edyp) lub jest uwikłany w konflikt tragiczny (Antygona)
 • na scenie nie ma scen walki, nie przelewa się krew i nikt nie umiera ( o takich wydarzeniach informują posłańcy, słudzy, chór)
 • na scenie nie ma scen miłosnych
 • mimetyzm
 • naśladowanie rzeczywistości, realizm
 • wyraźne oddzielenie elementów fantastycznych (bogowie) od świata ludzi
 • zasada prawdopodobieństwa
 • wszystko mogłoby się zdarzyć w rzeczywistości,
 • kolejne wydarzenia są ułożone na zasadzie przyczyna- skutek,

Tragedia klasyczna - cechy tragedii:

 • napięcie dramatyczne związane z istnieniem konfliktu tragicznego tzn. sprzeczności dwóch racji, (sytuacji, w której bohater musi wybrać między dwoma równorzędnymi wyjściami, z których każde dla nie go jest złe);
 • tragedia zmierza do przeżycia katharsis u widzów
 • imię głównego bohatera jest zamieszczone w tytule tragedii;
 • tematem jest wpływ Fatum na los ludzki
 • tragizm wynika z fatum, przeznaczenia, wpływu bogów na życie ludzi;
 • bohater zawsze ponosi porażkę w starciu z fatum;
 • odwołanie do mitologii i wierność historiom mitycznym

Dramat - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.