Analiza epiki, interpretacja epiki

Świat przedstawiony - jak analizować?

3.8461538461538 1 1 1 1 1 Rating 77%

Świat przedstawiony w dziele literackim - składniki

Artykuł ma pomóc w samodzielnej analizie świata przedstawionego w dziele literackim. Ma odpowiedzieć na pytanie: Jak analizować świat przedstawiony?

Zacznijmy od tego co to jest świat przedstawiony?

Świat przedstawiony to rzeczywistość (bohaterowie, natura, budynki i infrastruktura, wydarzenia, czas, sytuacja i okoliczności), które do życia powołuje i kształtuje w swej opowieści narrator.

Kompozycja

otwarta - wydarzenia nie są zamknięte śmiercią bohaterem

zamknięta - wydarzenia zamknięte śmiercią bohatera

Fabuła

akcja+retrospekcje+proroctwa

chronologiczna

 • ukazana jest dzień po dniu
 • ukazana nie dzień po dniu

achronologiczna

 • obecność retrospekcji
 • obecność wizji, proroctw, snów proroczych

Opisz główne wątki. Przyjrzyj się co je łączy, którzy bohaterowie są w nie uwikłani

Przyjrzyj się czy uwaga narratora jest poświęcona w równym stopniu wszystkim wydarzeniom (czasem niektórym poświęca więcej uwagi – są dla niego ważniejsze, czasem mniej).

Oceń stopień komplikacji fabuły.

 

Czas

czas akcji  - to czas, w którym dzieją się wydarzenia

czas fabularny - to czas, o który rozszerzony jest czas akcji w wyniku retrospekcji, czyli wspomnień, fragmentów starego pamiętnika, dziennika, starych listów itp.

 

Motywacja świata przedstawionego

Czy jest prawdopodobny? Z jakiej konwencji korzystał autor kreując świat przedstawiony:

 • realistyczna
 • realizm
 • naturalizm
 • realizm awangardowy
 • behawioryzm
 • realizm socjalistyczny
 • fantastyczna
 • baśń
 • fantasy
 • science-fiction
 • horror
 • oniryzm
 • groteskowa

 

Analiza przestrzeni

 • miejsca (akcji i fabuły)
 • opis natury
 • opis budynków i infrastruktury
 • ocena przestrzeni dokonana przez bohaterów
 • ocena przestrzeni dokonana przez narratora
 • jaka jest troska narratora o szczegóły? Czy narrator tak samo przedstawia całą przestrzeń?

 

Analiza postaci literackiej

Wymień postacie literackie.

Sprawdź czy występuje tu bohater zbiorowy.

Na jakiej motywacji opiera się konstrukcja bohaterów:

 • motywacja społeczna
 • motywacja biologiczna
 • motywacja psychologiczna

Kto jest tytułowym bohaterem?

Kto jest głównym bohaterem?

Opisz wymienionych bohaterów pod kątem:

 • ich wpływu na akcję:
 • aktywny (jego działanie wpływa na przebieg akcji)
 • pasywny (nie wpływają na akcję powieści, a ich losy są zdeterminowane przez innych)
 • stałości cech psychicznych:
 • statyczny
 • dynamiczny
 • moralności:
 • pozytywny
 • negatywny
 • roli w akcji:
 • główny (liczne powiązania z innymi postaciami, łączy główne wątki),
 • poboczny (uboczny, drugoplanowy – pozostają w związku z postacią główną, ale uczestniczą tylko w części akcji),
 • epizodyczny (postacie występują jednorazowo w epizodach, stanowią tło, margines fabuły)
 • skomplikowania psychologicznego
 • bohater-typ, model, everyman
 • bohater zindywidualizowany, o prostej psychice
 • bohater o skomplikowanej psychice, unikalna postać

 

Analiza treści dzieła

 • temat (prawda-prawdopodobieństwo-zmyślenie, fikcja literacka)
 • ideologia
 • światopogląd
 • interpretacja
 • selekcja i hierarchizacja elementów

Bibliografia

Analiza i interpretacja - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.