Analiza epiki, interpretacja epiki

Postać literacka - jak opisać?

4.45 1 1 1 1 1 Rating 89%

Jak opisać postać literacką? - Charakterystyka bohatera literackiego

Postać literacką do życia powołuje narrator w swojej narracji (opowieści), on też decyduje o jej kształcie.

Wymień postacie literackie. Opisz ich ilość
Sprawdź czy występuje tu bohater zbiorowy.
Na jakiej motywacji opiera się konstrukcja postaci literackich:
 • motywacja społeczna
 • motywacja biologiczna
 • motywacja psychologiczna
Kto jest tytułowy bohaterem?
Kto jest głównym bohaterem?
Opisz wymienione postacie literackie pod kątem:
 • ich wpływu na akcję:
 • bohater aktywny (jego działanie wpływa na przebieg akcji)
 • bohater pasywny (nie wpływają na akcję powieści, a ich losy są zdeterminowane przez innych)
 • stałości cech psychicznych:
 • bohater statyczny - charakter postaci literackiej nie zmienia się w trakcie akcji
 • bohater dynamiczny - charakter postaci literackiej ewoluuje w czasie akcji
 • moralności:
 • bohater pozytywny
 • bohater negatywny
 • roli w akcji:
 • bohater główny (liczne powiązania z innymi postaciami, łączy główne wątki),
 • bohater poboczny (uboczny, drugoplanowy – pozostają w związku z postacią główną, ale uczestniczą tylko w części akcji),
 • bohater epizodyczny (postacie występują jednorazowo w epizodach, stanowią tło, margines fabuły)
 • skomplikowania psychologicznego
 • bohater-typ, model, everyman
 • bohater zindywidualizowany, o prostej psychice
 • bohater o skomplikowanej psychice, unikalna postać

Analiza i interpretacja - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.