Analiza i interpretacja wiersza, obrazu, filmu, dramatu, fragmentu epiki

Analiza i interpretacja wiersza, epiki, dramatu, obrazu, filmu. Dział zawiera poradyćwiczenia rozwijające umiejętność analizy i interpretacji o raz przykładowe analizy i interpretacje tekstów kultury.

Wzorcowe analizy i interpretacje wierszy. Wiedza o środkach artystycznych (środkach stylistycznych), figurach retorycznych. Poradnik: jak analizować i interpretować wiersz

Analiza dramatu, interpretacja dramatu. Jak analizować dramat?

Przykładowe analizy i interpretacje dzieł epickich, fragmentów epiki. Jak analizować epikę? Opracowania lektur jednak znajdziesz w dziale WIEDZA.

Analiza filmu - jak analizować film? Przykłady analizy filmu, słownik pojęć filmowych, filmowe środki wyrazu.

Analizy obrazu, przykładowe interpretacje obrazu. Jak analizować obraz?, Malarskie środki wyrazu. Język analizy dzieła malarskiego itp.

Analizy rzeźby, przykładowe interpretacje rzeźby. Jak analizować rzeźbę? Rzeźbiarskie środki wyrazu.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.