Analiza rzeźby, interpretacja obrazu, analiza rzeźby

Rzeźba. Jak analizować rzeźbę?

3.7313432835821 1 1 1 1 1 Rating 75%

Analiza rzeźby

Jak analizować rzeźbę?

Artykuł zawiera informacje, które mają pomóc w analizie rzeźby. Odpowiada na pytanie: jak analizować rzeźbę, podaje szereg informacji o rzeźbie.

Jeśli umiesz już analizować obraz, to wiele informacji, które już znasz będziesz mógł wykorzystać w trakcie analizy rzeźby.

Analiza wstępna rzeźby

 • autor,

 • tytuł rzeźby,

 • czas powstania rzeźby

 • wymiary rzeźby,

 • miejsce wystawienia,

Analiza właściwa rzeźby

Forma rzeźby

 • rzeźba

  • ogrodowa,

  • sakralna,

  • nagrobkowa,

  • pomnikowa,

  • portretowa,

 • płaskorzeźba (relief)

  • płaski,

  • wklęsły,

  • wypukły,

 • dekoracja architektoniczna

  • wewnętrzna,

  • zewnętrzna,

Materiał rzeźby

 • kamień (marmur, piaskowiec, granit)

 • metal (brąz, żeliwo, złoto, srebro,)

 • drewno,

 • kość słoniowa,

 • glina,

 • gips,

 • cement,

 • masa plastyczna,

 • tworzywa sztuczne itp.

Faktura rzeźby

 • gładka,

 • szorstka,

 • delikatna,

Technika rzeźby

 • kuta,

 • rzeźbiona,

 • odlewana,

 • klejona,

 • lepiona itp.

Stosunek do rzeczywistości:

 • rzeźba przedstawiająca,

 • rzeźba abstrakcyjna (nieprzedstawiająca),

 • forma przestrzenna,

Kompozycja rzeźby

 • otwarta/zamknięta (zwarta) – stosunek do przestrzeni,

 • statyczna/dynamiczna,

 • symetryczna/asymetryczna,

 • oparta na rytmie,

 • układ wertykalny/horyzontalny/diagonalny,

 • proporcje,

 • jednopostaciowa/wielopostaciowa,

 • pozy postaci,

Ekspresja rzeźby (wyraz)

 • nastrój rzeźby (patos, dramatyzm, sielanka itp.),

 • emocje postaci i sposób ich wyrażenia,

 • stopień indywidualizacji postaci,

 • anatomia (schematyzm, szczegółowość),

 • relacje między postaciami,

 • stosunek artysty do świata przedstawionego: realizm, idealizacja, deformacja,

Tematyka rzeźby

 • temat rzeźby,
 • stosunek autora do tematu,
 • stosunek do tradycyjnego ujęcia toposu,

Konteksty i intertekstualności

 • na podstawie daty powstania określ epokę,
 • spróbuj wskazać kierunki artystyczne, które ukształtowały dzieło,
 • odnajdź (jeżeli są) związki z innymi tekstami kultury,
 • wskaż na czym polega tradycyjne ujmowanie toposu podjętego w rzeźbie,

Interpretacja rzeźby

Interpretacja rzeźby to Twoja własna synteza wybranych informacji odnalezionych w trakcie analizy rzeźby. W najprostszej postaci powinna zawierać tezę, którą następnie za pomocą argumentów i dowodów potwierdzasz. Nie musisz wykorzystać całej zgromadzonej przez Ciebie wiedzy o rzeźbie, wręcz przeciwnie - tylko te, które są dla Ciebie najbardziej przydatne.

Pamiętaj, by w interpretacji rzeźby, zawrzeć jeszcze (oprócz informacji, będących wynikiem analizy rzeźby) własne wrażenia, przemyślenia, spostrzeżenia.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.