Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Jak analizować wiersz (i interpretować)? - Czynności wstępne

3.798927613941 1 1 1 1 1 Rating 76%

Spis treści

Analiza wiersza - czynności wstępne (przygotowanie)

Zanim w ogóle zabierzesz się do analizy dobrze będzie zrobić kilka czynności, które ją ułatwią.

Biografia autora wiersza

Przypomnij sobie podstawowe wiadomości na temat twórcy wiersza. Nie pisz tu tylko o informacjach tak, oczywistych jak: kiedy żył, kiedy zmarł, ale przede wszystkim o istotnych wydarzeniach, które wpłynęły na jego twórczość i życie (pochodzenie, rodzina, miłość, przyjaźń, grupa poetycka, epoka, filozofia, praca, historia (wojna, emigracja), choroby, śmierć). Przypomnij sobie te informacje i w skrócie (najlepiej w punktach) wypisz nim cokolwiek zrobisz. Nie lekceważ ich! Poeci są ludźmi z krwi i kości. Każdy ich wiersz jest reakcją na jakieś bodźce (osobiste, historyczne). Kiedy znasz przyczyny i okoliczności powstania utworu łatwiej ci właściwie zdiagnozować sytuację. Słowem kontekst biograficzny i historyczny należy uznać za bardzo ważny i pamiętać, że w wielu wierszach jest kluczowy dla ich interpretacji.

Cechy twórczości

Nawet przy założeniu, że każdy wiersz jest niepowtarzalny, trzeba mieć świadomość, że wychodzi spod tego samego pióra leżącego w tej samej ręce. Gdyby przez pióro rozumieć warsztat poetycki, styl danego poety, a rękę - człowieka o określonych wierzeniach, poglądach i opiniach, przyjmującego wobec świata określoną postawę, to zobaczymy wspólny mianownik całej twórczości. To swoiste uniwersum stanowi wiedzę i umiejętności, które poeta wykorzystywał w procesach twórczych. Nie stoi więc nic na przeszkodzie (poza naszą niewiedzą), żeby wykorzystać je w dekonstrukcji jego dzieł. Jeśli znamy technikę i materiały, z których zbudowano dom, jego rozbiórka staje się szybsza i bezpieczniejsza. Tę wiedzę, zamiast trzymać w głowie bezpieczniej będzie wypisać sobie na kartce przed przystąpieniem do analizy.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.