Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Jak analizować wiersz (i interpretować)? - Interpretacja wiersza

3.798927613941 1 1 1 1 1 Rating 76%

Spis treści

Interpretacja wiersza

Czytamy i analizujemy wiersz po raz kolejny stawiając i weryfikując hipotezy. Kiedy skończysz powinieneś już wiedzieć o czym jest tekst, jakie środki stylistyczne wykorzystuje i jaki wpływ wywiera na Ciebie. Jeśli tak nie jest to powyższe czynności powtarzaj aż do skutku.

Odczyt interpretacyjny wiersza

Zanim zabierzesz się do eseju, spróbuj dokonać odczytu interpretacyjnego, tzn. przeczytaj wiersz, ale tak, jakbyś go recytował, akcentując najważniejsze treści i emocje im towarzyszące. Przygotuj się do niego podkreślając w każdym wersie najważniejsze Twoim zdaniem słowa i opisując emocje towarzyszące wypowiedzi podmiotu lirycznego. Jeśli zrobisz to solidnie upewnisz się w swojej interpretacji, a z takim przekonaniem napiszesz znacznie ciekawszy esej. Przede wszystkim jednak dostrzeżesz emocje towarzyszące wypowiedzi oraz uczucia, które ten tekst wzbudza w odbiorcy (informacje o nich koniecznie uwzględnij w eseju!!!).

Pisanie interpretacji wiersza

Kiedy już masz wyrobiony pogląd na znaczenie utworu, zebrane i usystematyzowane informacje o jego formie możesz zabrać się do ostatniego etapu. Jeżeli jesteś pewny swych umiejętności, masz duszę artysty, chcesz, by twój tekst był wyjątkowy, napisz esej. Jak to zrobić dowiesz się już z innego poradnika na tej stronie.
Jeżeli jesteś wrażliwy i pewny swojej interpretacji, ale nie masz duszy artysty, spróbuj postawić tezę, której dowiedziesz w rozprawce. Jak pisać rozprawkę sprawdź w odpowiednim artykule na tej stronie.
Jeżeli natomiast brak Ci wrażliwości, pewności siebie lub talentu, nie wspominając już o tym, że nie masz duszy artystycznej, zabierz się do napisania zwykłego wypracowania o standardowej strukturze, które będzie składało się z następujących elementów:
  • Wprowadzenie
Powinno zawierać podstawowe informacje o autorze, o jego twórczości, czyli w zasadzie wystarczy byś ubrał w zdania to, co zrobiłeś w czynnościach wstępnych. Jeżeli Twoja praca ma narzucony temat, koniecznie go wpierw zanalizuj i omów w tym miejscu jak go rozumiesz. Określ również cel, w którym piszesz, czyli jakie tezy chcesz dowieść, jeżeli temat Ci ją narzuca. Taka kolejność pozwala przejść od ogółu do szczegółu, czyli omawianego utworu. Opisz tu rodzaj, gatunek, okoliczności powstania wiersza.
  • Rozwinięcie:

treść wiersza

Spróbuj przedstawić własnym słowami treść wiersza. Omów kolejne wydarzenia, zachowania i wypowiedzi p.l. Staraj się ułożyć je w jedną syntetyczną całość. Unikaj wiernego kopiowania struktury utworu. Jeżeli natomiast nie stać Cię na nic więcej, dobre i to, ale pod warunkiem, że nie używasz słów, składni i figury myśli z wiersza, który omawiasz. Jeżeli utwór opisuje jakieś wydarzenia ułóż je w łańcuch przyczynowo-skutkowy.

analiza wiersza

Opisz odnalezione w tekście środki stylistyczne, poprzyj je przykładem z tekstu i spróbuj określić ich funkcję w utworze. Omów strukturę wiersza i wszystkie jego poziomy: od brzmieniowego do składniowego. Dobrze będzie, jeżeli pogrupujesz środki stylistyczne i w ten syntetyzujący sposób je przedstawisz. Możesz je łączyć ze sobą biorąc pod uwagę pełnione funkcje w tekście lub płaszczyznę analityczną, choć pierwszy pomysł na ich kompozycję jest znacznie lepszy (drugi nadaje się na wewnętrzne uporządkowanie przykładów w obrębie powstałych wcześniej grup).

interpretacja wiersza

Spróbuj przedstawić przesłanie utworu. Jeżeli dostrzegasz różne możliwości odczytania go, uwzględnij je wskazując jednak na przyczynę zmiany perspektywy (np. uwzględnienie kontekstu historycznego, biograficznego, filozoficznego). Wskaż również różnice pomiędzy poszczególnymi odczytaniami.
  • Zakończenie
Oceń siłę oddziaływania tekstu, jego uniwersalność, budowę. Zajmij swoje stanowisko wobec utworu. Określ własne odczucia, postawę jaką zająłeś. Zawsze przy tym staraj się, by twe słowa nie były bezpodstawne.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.