Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Jak analizować wiersz (i interpretować)? - Zasady dobrej interpretacji

3.798927613941 1 1 1 1 1 Rating 76%

Spis treści

Zasady dobrej interpretacji

W przypadku eseju interpretacyjnego, rozprawki, wypracowania warto jednak zastosować się do kilku zasad:

  • staraj się wymienić maksymalnie dużo środków stylistycznych (pamiętaj jednak, że nie to jest celem Twojej wypowiedzi)
  • każdy środek musi mieć opisaną funkcję, którą pełni w utworze i być poparty cytatem z tekstu
  • pamiętaj, że wiele środków stylistycznych w tekście pełni identyczną lub podobną rolę – grupuj je, by uniknąć niepotrzebnych powtórzeń
  • używaj terminologii z zakresu teorii literatury
  • popisuj się swoją erudycją i wykształceniem wskazując na liczne konteksty utworu lub skojarzenia z innymi tekstami
  • pamiętaj o tym, że pisząc esej interpretacyjny tworzysz tekst literacki o tekście literackim, zadbaj więc o walory artystyczne swojej wypowiedzi
  • obcowanie z tekstem lirycznym porusza głębsze warstwy Twojej osobowości, zmusza Cię do zajęcia postawy wartościującej, do nawiązania żywego dialogu z wysiłkiem duchowym twórcy
  • twoim celem jest nie tylko eksplikacja (objaśnienie) utworu literackiego, ale także – co najważniejsze – ekspresja przeżyć, jakie ten utwór wzbudził w Tobie - interpretatorze.
  • interpretacja utworu ukazuje pojedyncze dzieło nie tylko jako zamknięty świat, ale także jako część procesu historycznoliterackiego.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.