Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Tropy - retoryczne figury semantyczne

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Tropy - retoryczne figury semantyczne

W tym artykule znajduje się zebrana i usystematyzowana wiedza z podstaw poetyki i retoryki. Znajdziesz tu wymienione i opisane tropy. Tropy to figury retoryczne, a precyzyjniej pisząc semantyczne figury retoryczne, jeden z podtypów figur retorycznych. Wiele z nich jest wyjaśnionych i sklasyfikowanych. Dzięki temu artykułowi możesz uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą tropów, czyli z pogranicza retoryki i stylistyki, ogarnąć całość i zobaczyć jej strukturę, co mam nadzieję, pomoże Ci w nauce języka polskiego i pomyślnym zdaniu sprawdzianu, egzaminu lub matury.

 

Trop - definicja

  • pierwotnie oznaczał przenośne użycie wyrazu (wraz z upływem czasu poszerzano liczbę tropów, więc definicja musiała się również zmienić);
  • za słownikiem języka polskiego trop to: wyraz lub wyrażenie użyte w innym znaczeniu lub kontekście niż normalnie, charakterystyczne dla języka poetyckiego lub stylu retorycznego;

Samo wyróżnienie tropów jest dość problematyczne, bo ich liczba zmieniała się w czasie. Na przykład Kwintylian za trop uznawał: alegorię, antonomazję, hiperbolę, hyperoche, ironię, katachrezę, litotę, metaforę, metalepsis, metonimię, onomatopeję, peryfrazę, synekdochę. Późniejsi badacze ograniczyli liczbę tropów i zaliczali go nich tylko takie figury retoryczne jak: (alegoria, antonomazja, hiperbola, ironia, litota, metafora, metonimia, onomatopeja, peryfraza, synekdocha)

Tropy - klasyfikacja

Idąc za ustaleniami niektórych ze współczesnych badaczy za tropy można uznać te figury retoryczne, które dotyczą semantyki. Na tej podstawie za Jeanem Cohenem wyróżniamy następujące tropy:

  • hiperbola więcej zamiast mniej
  • ironia - przeciwność
  • litota mniej zamiast więcej
  • metafora podobieństwo
  • metonimia - przyległość 
  • synekdocha część-całość

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.