Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Wersyfikacja (system wersyfikacyjny)

4.2941176470588 1 1 1 1 1 Rating 86%

 System wersyfikacyjny, wersyfikacja w wierszu, w poezji

System wersyfikacyjny - definicja

repertuar wierszowanych jednostek w danym systemie językowym;

zespół reguł wierszotwórczych ukształtowany na gruncie danego języka.

Systemy wersyfikacyjne dzieli się na:

numeryczne systemy wersyfikacyjne

zaliczamy do nich:

nienumeryczne systemy wersyfikacyjne

 

Wersyfikacja - definicja

  • Słownik terminów literackich podaje, że pod tym terminem należy rozumieć budowę wiersza, czyli te zasady na poziomie systemu językowego i struktury  tekstu, które odróżniają mowę wiązaną od prozy.
  • Można też wersyfikację rozumieć synonimicznie do wersologii, metryki i prozodii jako naukę o wierszu.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.