Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Stopy - klasyfikacja

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Stopy - rodzaje

System wersyfikacyjny, który wykorzystuje stopy akcentowe jest sylabotonizm – układ wersyfikacyjny łączący sylabizm ścisły i równy rozkład akcentów, kolejne wersy mają tę samą liczbę sylab i identyczny rozkład akcentów.

stopy akcentowe dwuzgłoskowe:

  1. trochej (­­┴ ─)

  2. jamb (─ ­­┴)

  stopy akcentowe trzyzgłoskowe:
  1. daktyl (┴ ─ ─)

  2. amfibrach (─ ­­┴ ─)

  3. anapest (─ ─ ­­┴)

  stopy akcentowe czterozgłoskowe (w języku polskim rzadko spotykane):
  1. peon I (┴ ─ ─ ─)
  2. peon II (─ ┴ ─ ─)
  3. peon III (─ ─ ­­┴ ─) - ze względu na akcent inicjalny w wyrazach czterosylabowych bywa nazywany podwójnym trochejem

  4. peon IV (─ ─ ─ ┴)
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.