Analiza wiersza, interpretacja wiersza

Wiersz wolny

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 87%

Wiersz wolny - opis i funkcje

Artykuł przedstawia podstawowe informacje na temat wiersza wolnego w polskim systemie wersyfikacyjnym.

Wiersz wolny - charakterystyka

 • system wersyfikacyjny, wolny od okowów sylabizmu czy tonizmu,
 • postał w XIX wieku, popularność jednak zdobył w XX-leciu międzywojennym i współczesności,
 • system wersyfikacyjny zaliczany do systemów nienumerycznych,
 • wiersz wolny opiera się na odrzuceniu wzorca rytmicznego i numeryczności jako podstawy rytmu (słaba rytmiczność),
 • konsekwencją odrzucenia wzorca rytmicznego jest nieprzewidywalność budowy utworu,
 • w wierszu wolnym wers pozostaje miarą wierszowej powtarzalności dzięki temu, że rytm w wierszu wolnym wyznacza:
 • podobieństwo długości wersów lub kontrast między długością wersów (długie obok bardzo krótkich)
 • odpowiedniości składniowe - podobna liczba skupień (jednostek składniowych) lub pokrywanie się granic wersów z granicami składniowymi - zasada zdaniowości
 • odpowiedniości głoskowe
 • odpowiedniości semantyczne
 • podobieństwo ilości zestrojów intonacyjnych
 • o samodzielności/niesamodzielności wersu informuje układ graficzny; traktujemy go jak wyraz woli autora, który, dokonując segmentacji wersowej, uniezależnia tekst od toku składniowego.

 

Uprawiany był m.in. przez: J. Czechowicza, T. Peipera, J. Przybosia, J. Brzękowskiego, J. Kurka, T. Różewicza

Funkcje różnych wariantów wiersza wolnego

Odpowiedniości semantyczne

Jeśli podział na wersy akcentuje znaczenie to:

 • zwiększa możliwości interpretacyjne,
 • osłabia rytmiczność tekstu,
 • tworzy charakterystyczną dla poezji wieloznaczność (gdyby wiersz zapisać prozą stałby się jednoznaczny),
 • wiersz ma charakter antyskładniowy (wersy rozbijają zdania i związki frazeologiczne, akcentując znaczenie).

Odpowiedniości składniowe

Jeśli podział na wersy pokrywa się z tokiem składniowym:

 • wiersz zbliża się do prozy, codzienności, zwyczajności,
 • powtarzalność, paralelizm tworzy  rytmiczność,
 • przybliżenie prozy do wiersza może nadawać charakteru uniwersalnego treści,
 • zdaniowość zbliża tekst do opisu, narracji, które stają się pretekstem do refleksji filozoficznej.

Taki wiersz zapisany prozą traci wieloznaczność i niemożliwe jest odtworzenie jego struktury (bo nic nie wyznacza rytmu).

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.